Fågelskådning

Surahammars kommun har ett rikt fågelliv. Det finns även aktiva naturföreningar om du är intresserad.

Fågelskådning

I kommunen kan besökaren se ett stort antal av Sveriges många fågelarter. Här finns bland annat

  • Slaguggla
  • Hökuggla
  • Orre
  • Tjäder
  • Stora rovfåglar
  • Gäss
  • Änder
  • Sångsvan

Sjön Gnien med omkringliggande öppna ängar och fält är en av länets främsta fågelsjöar. Sjön ligger söder om Ramnäs och är en del av Kolbäcksån. Ängsmarkerna översvämmas varje vår och höst och lockar då till sig rastande fåglar.

Sångsvanar, olika arter gäss och änder dominerar under mars och april. I maj kan man bland annat se olika arter av vadarfåglar dit storspovar och brushanar hör.

Gniens fågeltorn i kvällssol

Trevligt utflyktsmål
Gnien är ett trevligt utflyktsmål för hela familjen. För att få bästa utsikt över sjön finns det dels en "Skådarlada" vid sjöns västra sida och ett fågeltorn som man når via en stig på sjöns östra sida. Vid högt vattenstånd går det inte att komma till fågeltornet.

Vägbeskrivning
För att komma till Skådarladan svänger man av väg 66 mot Högbyn, in på Elingbovägen, strax norr om korsningen väg 668 och väg 66. Efter cirka två kilometer in på Elingbovägen ligger den röda Skådarladan till vänster längs med vägen.

Lisjöområde med "Lisjöängar" och "Norrsjötornet" är också platser där det finns möjlighet att följa flyttfåglarnas frammarsch. Där kan besökarna höra både rördrom och vattenrall.

För mer information om fågelskådning med mera kontakta

Ramnäs-Virsbo Naturklubb

Surahammars Naturskyddsförening

Välkommen att uppleva våra fantastiska fåglar!

Sidansvarig:

Senast uppdaterad: