Vill du/ni bli stödfamilj?

Har du tänkt på att din vanliga vardag kan vara precis vad en medmänniska behöver? En stödfamilj ska ge trygghet, stimulans, struktur och god omvårdnad i vardagen - allt det som du kanske gör utan att ens tänka på det.

En plats i ditt hem

Som stödfamilj tar du emot ett barn eller en ungdom med funktionsnedsättning i ditt hem. Uppdragen varierar i omfattning beroende på barnets behov. Du får ersättning för uppdraget i form av arvode och ersättning för dina omkostnader.

För att kunna bli stödfamilj behöver du vara myndig, men i övrigt har vi inga specifika krav utan gör en lämplighetsbedömning utifrån intervju och kontrolluppgifter från bland annat belastningsregistret.

En familj kan betyda många saker

Vad gäller begreppet "familj" så kan den självklart se ut på många olika sätt, du kan till och med vara ensamstående. Det viktigaste är att den vilar på stabila förhållanden för att kunna uppfylla uppdragets syfte.

Om du är intresserad kontakta:

Receptionen
0220-39040

Enhetschef
Karin Dicksson
0220-390 45
karin.dicksson@surahammar.se

Sidansvarig:

Senast uppdaterad: