Feriearbete för skolungdomar

Viktiga datum 2024

22 mars-21 april
Ansökningsperiod för feriearbete 2024

5 maj
Senaste datum att tacka ja till erbjudande som skickats ut via e-post.

De som tackar Nej eller inte svarar i tid mister sin plats

Tackar du Ja till erbjudet feriearbete ska du kontakta din feriearbetsplats för att bl.a. komma överens om vilka veckor du ska arbeta.

Vi erbjuder feriearbete till dig som är född 2007 och folkbokförd i Surahammars kommun.

Genom våra feriearbetsplatser erbjuder vi dig ett roligt feriearbete där du får möjlighet att arbeta med erfarna medarbetare och vi hoppas att du får en bra inblick i arbetslivet.
Som arbetsgivare vill vi visa vår breda verksamhet och kanske väljer du att så småningom arbeta inom den kommunala verksamheten.
Vi har Sveriges viktigaste jobb och vi gör skillnad!

Kommunens ambition är att kunna erbjuda alla sökande ett feriearbete.

Ansök här

Länken är öppen 22 mars-21 april

Information till dig som erbjuds feriearbete

Om du blir erbjuden feriearbete är det mycket viktigt att du läser igenom all nedanstående information och skickar in de handlingar vi ber om.

Besked om feriearbete
Besked om du erbjuds feriearbete eller inte skickas till din angivna e-postadress senast den 26 april.

Senast den 5 maj ska du svara om du tackar Ja eller Nej till erbjudet feriearbete.

De som tackar Nej eller inte svarar i tid mister sin plats.

Du som erbjuds feriearbete får i beskedet information om din feriearbetsplats samt namn och telefonnummer till din kontaktperson.

Beställ utdrag ur rikspolisstyrelsens belastningsregister
Om du erbjuds feriearbete inom förskoleverksamhet eller skola och tackar ja till platsen ska du snarast beställa ett utdrag ur Rikspolisstyrelsens belastningsregister på blanketten
Om inte belastningsutdraget skickas in kan vi inte skriva något anställningsavtal.

E-tjänst för att begära utdrag ur belastningsregistret

Blankett begäran utdrag ur belastningsregistret Pdf, 1 MB.

Rikspolisstyrelsens handläggningstid är ca 2 veckor, därför är det viktigt att du ansöker om utdraget omgående.

När du fått utdraget från polisen ska du skicka in originalet senast den 26 maj till:

Surahammars kommun
Feriearbete
Box 203
735 23 Surahammar

Du kan även lämna handlingarna i kommunens brevlåda utanför huvudentrén eller lämna ditt kuvert direkt i receptionen under kommunhusets öppettider.

Anställningsavtal, sekretessförbindelse och anhöriguppgifter
Tackar du ja till feriearbete kommer du få skriva på ett anställningsavtal och sekretessförbindelse på din arbetsplats den första arbetsdagen.

Din första arbetsdag ska du även lämna kontaktuppgifter (namn och telefonnummer) till en närmast anhörig på din arbetsplats.

Bra att veta!

Din lön
Lönen är 75kr/timme. Du får lön för de timmar du arbetar, semesterersättning och pensionsersättning är medräknad i lönen.

Tjänstgöringsrapporten får du på feriearbetsplatsen.
När du har fyllt i din arbetstid ska tjänstgöringsrapporten attesteras av din handledare innan den skickas till lönekontoret. Om inte tjänstgöringsrapporten kommit in till lönekontoret kan inte någon lön betalas ut.

Lönen utbetalas via ditt bankkonto runt den 27:e i månaden. För att du som är under 18 år ska få lön utbetald till ditt bankkonto måste kontot anmälas till kontoregistret.
Kontakta din bank angående hur du gör det.
Saknar du ett bankkonto kommer lönen att utbetalas på en utbetalningsavi.
För att lösa in utbetalningsavin tas en avgift ut av inlösningsstället och du måste även ha giltig legitimation.

Skatt
Tjänar du mindre än 24 238 kronor under 2024 och inte vill att det ska dras skatt på din lön ska du skicka in ett intyg till lönekontoret. Du kan skicka intyget tillsammans med din tjänstgöringsrapport. Glöm inte att skriva under intyget.
Vi kan inte reglera inbetalning av skatt i efterhand.

Intyg för utbetalning av lön utan skatteavdrag Pdf, 37 kB.

Anställningstid
Din ferieanställning löper över två veckor under perioden juni – augusti.

Arbetstid
Du arbetar 6 timmar per dag måndag – fredag, totalt 30 timmar/vecka. Lunchrast ska tas ut med minst 30 minuter.

Försäkring
Du omfattas av kommunens olycksfallsförsäkring.

Arbetsmiljöregler
För barn och ungdomar finns det särskilda regler för arbetsuppgifter och arbetstider. Läs gärna Arbetsmiljöverkets broschyr:
”Så får barn och ungdomar arbeta”. Pdf, 978 kB.

Tobaksfri arbetstid
Surahammars kommun har tobaksfri arbetstid.

Kontakta din feriearbetsplats
Det är viktigt att du kontaktar din feriearbetsplats i god tid innan du ska börja ditt feriearbete. Fråga vilka veckor du ska jobba och vilka tider. Vad du ska göra, om du ska ha mat och oömma kläder med dig. Var du ska möta upp första arbetsdagen och så vidare.

Frånvaro
Om du blir sjuk eller av annan anledning inte kan arbeta ska du ringa din feriearbetsplats och meddela detta. Du får ingen lön för dagar med frånvaro.

Intyg
När du slutfört ditt feriearbete skickar vi hem ett intyg till dig. Detta är inget betyg men väl ett värdepapper.

Lycka till med ditt feriearbete!

Sidansvarig:

Senast uppdaterad:

Kontakt

Rekryterings­ansvarig