Kommunala rådet för funktionshindrade

Kommunala rådet för funktionshindrade fungerar som ett organ för samråd och ömsesidig information mellan handikapporganisationer och kommunen vad gäller planering av insatser för funktionshindrade.

Rådet sammanträder fem gånger per år.

Ordförande
Inge Larsson

Nämndsekreterare
Monika Nylén
monika.nylen@surahammar.se

Sidansvarig:

Senast uppdaterad: