Djupebo naturreservat

I kommunens södra del ligger Djupebo naturreservat. Området består av sumpskog som har ett rikt fågelliv och en intressant svampflora.

I området har aldrig förekommit huggningar och det finns därför många torrträd och nedfallna träd. De vedlevande svamparna är talrika, en rad olika tickor som ullticka, blodticka, kött-ticka och glasticka har hittats i området.

Bland fågelfaunan kan bivråk, mindre flugsnappare och nötkråka nämnas. Ovanligt många individer av gärdsmyg och stjärtmes har noterats. På de öppna mossområdena finns ljungpipare och storspov.

Sidansvarig:

Senast uppdaterad:

Kontakt

Miljökontoret

Besöksadress
Hjulmakarvägen 18, Surahammar

Postadress
Surahammars kommun
Box 203
735 23 Surahammar