Schoolsoft

En gemensam plattform för utbildning, lärande, dokumentation, kommunikation och administration i våra pedagogiska verksamheter.

Välkommen till en öppnare skola!

SchoolSoft är ett modernt, webbaserat, system som gör informationsutbytet mellan lärare, elever, barn och föräldrar enkelt, överskådligt och lättillgängligt.

Detta innebär att du kontinuerligt kan följa din eller ditt barns utveckling och få tillgång till all information som berör dig, dygnet runt.

Du håller dig uppdaterad via internet – enkelt och bekvämt.

Länk till Schoolsoft

Sidansvarig:

Senast uppdaterad:

Kontakt

Malin Palm

OMRÅDESASSISTENT

Nytorpsskolan, Starbäcksskolan,Tuppkärrsskolan och Ugglan

Jennifer Ekman

OMRÅDESASSISTENT

Surahammars kommun

Postadress
Box 203
735 23 Surahammar