Bassäng- och poolvatten

Så här gör du med ditt bassäng- och/ eller poolvatten

Poolvatten som behandlats med kemikalier bör inte kopplas på något avlopp, varken spill- eller dagvattenavlopp. Eftersom de flesta poolkemikalier är skadliga/dödliga för vattenlevande organismer kan utsläpp av poolvatten till spillvattenavlopp ställa till problem och ökade kostnader om reningsverkets biologiska reningsfunktioner slås ut. Utsläpp direkt i dagvattenavlopp kan orsaka störningar för befintliga ekosystem i sjöar och vattendrag.

Vattnet bör istället tömmas ut över gräsmatta, helst lite i taget i flera omgångar t ex via en smal slang, så att marken kan svälja undan vattnet på ett bra sätt och inte orsaka problem för den egna eller grannens fastighet. På detta sätt blir skadan för vattenlevande organismer begränsad och mycket mindre. Om vattnet behandlats med klor bör poolen få stå några dagar i solsken efter senaste kloreringen innan det börjar tappas ur. Mer om detta kan du läsa i några av råden från branschorganisationen Svenskt Vatten nedan.

Några råd från branschorganisationen Svenskt Vatten;

• Du ska veta vilka medel du använder i din pool. Klor är ett vanligt desinfektionsmedel. Om du överväger att använda nya medel eller metoder är det viktigt att det finns bra produktbeskrivningar.

• Det är olämpligt att släppa ut vatten med klorerade föroreningar direkt i hav, sjöar och vattendrag.

• Fritt klor förbrukas snabbt i mindre pooler som står i solen några dagar. Om klor är den enda tillsatta kemikalien bör du, efter några dagar i solen utan ytterligare tillsats, överväga om poolen kan tömmas på gräsytor i den egna trädgården. Detta får göras under förutsättning att vattnet inte ställer till problem för grannar, t.ex. vid enskilda vattentäkter.

Har du frågor eller funderingar

Miljökontoret på Surahammars kommun, 0220-390 00
eller Surahammars KommunalTeknik AB, 0220-467 00

Sidansvarig:

Senast uppdaterad:

Kontakt

Miljökontoret

Besöksadress
Hjulmakarvägen 18, Surahammar

Postadress
Surahammars kommun
Box 203
735 23 Surahammar