Daglig verksamhet

Om du har en funktionsnedsättning och tillhör personkretsen enligt 1 § p.1-2 LSS, och din funktionsnedsättning gör det svårt att få ett vanligt arbete så har du rätt att söka daglig verksamhet. Insatsen är till för den som är i yrkesverksam ålder och saknar arbete och inte utbildar sig. Syftet är att bidra till personlig utveckling och främja delaktighet i samhället.

Olika inriktningar

Daglig verksamhet finns med olika inriktningar i Surahammars kommun. Deltagarna har olika funktionsnedsättningar, där vi arbetar med olika former av sinnesintryck, upplevelser, kommunikation och aktiviteter utifrån individernas önskemål och funktionsnedsättningar. Vi arbetar med arbetssätt utifrån vad individen behöver för stöd av från stödassistenten i sitt arbete på daglig verksamhet. Individer som kan arbeta mer självständigt erbjuds daglig verksamhet ute på företag. Individen närmar sig arbetsmarknaden i sin egen takt och gå från enklare till mer avancerade uppgifter.

Du får en mindre ersättning, kallad habiliteringsersättning, när du deltar i daglig verksamhet. Ersättningen är skattefri och räknas inte som inkomst. Daglig verksamhet är kostnadsfritt men du får själv betala för lunch och fika.

Eken

Besöksadress:
Hjulmakarvägen 35, Surahammar

Telefon:
0220-391 89

Dagliga verksamheten Eken är en gruppverksamhet där vi tagit hänsyn till individuella önskemål i möjligaste mån. Sysselsättningarna består av till exempel serviceaktiviteter utomhus, friskvård, hushållsarbete samt olika pyssel inomhus.

För mer information kontakta

Områdeschef
Johanna Elmerfors
0220-391 20
johanna.elmerfors@surahammar.se

Björken

Besökadress:
Hjulmakarvägen 35, Surahammar

Telefon:
0220-390 77

Dagliga verksamheten Björken är en gruppverksamhet där vi tagit hänsyn till individuella önskemål i möjligaste mån. Sysselsättningarna består av till exempel serviceaktiviteter utomhus, friskvård, hushållsarbete samt olika pyssel inomhus.

För mer information kontakta

Områdeschef
Johanna Elmerfors
0220-391 20
johanna.elmerfors@surahammar.se

Ansökan

Du får mer information och ansöker om daglig verksamhet hos:

LSS-handläggare
Cecilia Söderman
0220-390 47
cecilia.soderman@surahammar.se

Sidansvarig:

Senast uppdaterad: