Daglig verksamhet inom LSS

Om du har en funktionsnedsättning och tillhör personkretsen enligt 1 § p.1-2 LSS, och din funktionsnedsättning gör det svårt att få ett vanligt arbete så har du rätt att söka daglig verksamhet. Insatsen är till för den som är i yrkesverksam ålder och saknar arbete och inte utbildar sig. Syftet är att bidra till personlig utveckling och främja delaktighet i samhället.

Surahammars dagliga verksamhet

Deltagarna har olika funktionsvariationer, där vi arbetar med olika former av sinnesintryck, upplevelser, kommunikation och aktiviteter utifrån individernas önskemål och funktionsvariationer. Vi arbetar med arbetssätt utifrån vad individen behöver för stöd av från stödassistenten i sitt arbete på daglig verksamhet. Individer som kan arbeta mer självständigt erbjuds daglig verksamhet ute på företag. Individen närmar sig arbetsmarknaden i sin egen takt och gå från enklare till mer avancerade uppgifter.

Du får en mindre ersättning, kallad habiliteringsersättning, när du deltar i daglig verksamhet. Ersättningen är skattefri och räknas inte som inkomst. Surahammars dagliga verksamhet är kostnadsfri men du får själv betala för lunch och fika.


Kontakta Surahammars dagliga verksamhet:
0220-39077

Surahammars dagliga verksamhet är en gruppverksamhet där vi tagit hänsyn till individuella önskemål i möjligaste mån. Sysselsättningarna består av till exempel serviceaktiviteter utomhus, friskvård, hushållsarbete samt olika pyssel inomhus.

För mer information kontakta

Områdeschef
Roxana Bejersten
0220-391 74
Roxana.Bejersten@surahammar.se

Ansökan

Du får mer information och ansöker om daglig verksamhet hos:

LSS-handläggare
Cecilia Söderman
0220-390 47
cecilia.soderman@surahammar.se

Sidansvarig:

Senast uppdaterad: