Miljöskydd

Miljöskydd handlar om att skydda omgivningen från föroreningar, kemikalier, buller och annat som stör det naturliga tillståndet i vattnet, i luften eller i marken.

Vi som arbetar inom miljöskyddet ska i första hand se till miljöns bästa i all miljöstörande verksamhet. Vår miljöskyddsverksamhet utgår främst från miljöbalken (sök vidare under "lagboken" och "M") och de förordningar och författningar som tillhör miljöbalken.

Miljöfarliga verksamheter

Miljökontoret övervakar miljöpåverkan från industrier. Miljöfarliga verksamheter klassas efter hur miljöfarliga de är i miljöprövningsförordningen (2013:251).

A och B klassade verksamheter

är mest störande och tillsynen på dessa verksamheter i Surahammars kommun utövas av Länsstyrelsen i Västmanlands län. Exempel på branscher som är A och B-verksamheter i kommunen är:
- Större lantbruk
- Gjuteri
- Större verkstadsindustri
- Plastindustri

C-klassade verksamheter

Dessa anmäls hos Bygg- & miljönämnden och kommunen har också ansvar för tillsynen. Exempel på branscher som är C-verksamheter i Surahammar är:

  • Förbränningsanläggning
  • Vattenverk
  • Avloppsreningsverk
  • Skjutbana
  • Motorbana
  • Återvinningsanläggning
  • Verkstadsindustri
  • Lantbruk

Anmälningsblankett finns i vårat blankettarkiv.

Så kallade U-verksamheter är oftast mindre verksamheter som inte är listade i miljöprövningsförordningen (2013:251). (De ligger Utanför listan= U-verksamhet.) De behöver inte anmäla sin verksamhet men omfattas ändå av miljöbalkens regler.

Exempel på branscher i kommunen är:

  • Verkstad
  • Bilvårdsanläggning

Vi handlägger anmälningsärenden vid nyetableringar eller förändring av befintlig verksamhet. Utredningar genomförs och klagomål handläggs.

Sidansvarig:

Senast uppdaterad:

Kontakt

Miljökontoret

Besöksadress
Hjulmakarvägen 18, Surahammar

Postadress
Surahammars kommun
Box 203
735 23 Surahammar