Vuxenutbildning

Surahammars kommun har avtal med Västerås stad som gäller all vuxenutbildning.

Surahammars kommun har avtal med Västerås stad som gäller all vuxenutbildning inklusive svenska som andra språk (SvA). Detta innebär att Surahammars invånare garanteras tillgång till hela Västerås utbud av utbildningar i såväl egen regi som hos upphandlade utbildare, samt att alla Surahammars invånare som har rätt till kommunal vuxenutbildning garanteras plats i vuxenutbildningen i Västerås.

Vem är vuxenutbildning till för?

Den sökande är behörig att läsa inom kommunal vuxenutbildning från och med 1 juli det år hen fyller 20 år. Har sökanden ett slutbetyg (examen) från gymnasiet behöver hen inte fyllt 20 år. Någon övre åldersgräns finns inte om övriga kriterier är uppfyllda. Du behöver vara i behov av att komplettera din utbildning från grund- eller gymnasieskola och ha ett mål med dina studier. Du får inte läsa för att höja betyget i ett ämne du tidigare läst. Du får inte heller läsa om ett ämne du tidigare läst på vuxenutbildningen utan måste vänta minst 6 månader. Du har under den tiden möjlighet att göra en prövning i ämnet för att få betyg. I vissa fall kan du tillgodoräkna dig dina tidigare kunskaper och erfarenheter (kunnande) och på så sätt korta ner din utbildningstid. För detta krävs att en kartläggning och validering genomförs. Kontakta kommunen om du anser att en kartläggning av ditt kunnande behövs eller om det behövs en validering av dina tidigare betyg.

Den grundläggande vuxenutbildningen är till för dem som saknar fullständig utbildning på grundskolenivå. Syftet med utbildningen är att ge den kunskap som behövs i samhälls- och för arbetslivet samt att möjliggöra för vidare studier. De som gått skola i annat land och läst Svenska För Invandrare (SFI) (och har betyg i delkurs C eller D) har möjlighet att läsa Svenska som andraspråk (SvA) på grundläggande nivå.

Den gymnasiala vuxenutbildningen är till för dem som saknar eller har en ofullständig gymnasieutbildning och som behöver komplettera den för att få behörighet till eftergymnasiala studier. Du måste ha som avsikt att läsa vidare och ha ett framåtsyftande mål med dina studier. Om du sökt en kurs som inte är ett krav för att nå ditt mål är du inte berättigad att läsa den på kommunens bekostnad.

Den grundläggande- och gymnasiala vuxenutbildningen har samma läroplan och följer samma kursplaner som den vanliga grund- och gymnasieskolan och ger samma kompetens.

Ansökningsförfarande

Ansökan görs genom ditt studerandekonto på vuxenutbildningen i Västerås.

Första gången du söker behöver du skapa ett studerandekonto. För att göra detta behöver du en fungerande e-postadress. Du har även möjlighet att boka vägledningssamtal med en studie och yrkesvägledare för att få handledning och råd kring din kommande utbildning.

När du gjort din ansökan behöver du skicka en kopia av ansökan till hemkommunen för att den ska godkännas. Du behöver även skicka betygskopior samt eventuellt studieplan du gjort med Studie och yrkesvägledare.

Barn- och Bildningsnämnden behöver dina ansökningshandlingar 10 arbetsdagar innan sista ansökningsdatum till Västerås Pdf, 45 kB..

Det går bra att skicka handlingarna via e-post till vuxenutbildning@surahammar.se eller lämna den i kommunhuset. Information och handlingar som lämnas in efter sista ansökningsdatum tas inte med i beslutet.

Du kan följa din ansökan på studerandekontot du skapat. Där får du meddelande från skolan då du blivit antagen eller fått avslag på din ansökan. Avslag på en kurs innebär inte att avslag givits på alla sökta kurser.

Barn- och bildningsnämnden i Surahammar tar emot kopian på din ansökan; beslutar och prioriterar vilka utbildningar som beviljas.

Du ansvarar för att uppgifterna och inlämnade handlingar är korrekta. Ansökan ska vara komplett den sista ansökningsdatum.

Prioriteringar av sökande till kommunal vuxenutbildning

Barn- och bildningsnämnden har beslutat att kommunen skall betala interkommunal ersättning för sökande som:

  • Saknar fullständig grundskoleutbildning.
  • Saknar fullständig gymnasieutbildning
  • Behöver komplettera sin gymnasieutbildning för allmän eller särskild högskolebehörighet.
  • Har fullständig gymnasiebehörighet men som inte fått arbete inom sin inriktning och varit arbetssökande en längre tid.
  • Skall studera Svenska som andraspråk (SvA)
  • Har särskilda skäl att få genomgå vuxenutbildningen för att etablera sig på arbetsmarknaden.

Sidansvarig:

Senast uppdaterad:

Kontakt Vuxenutbildning

Handläggare Komvux
Annika Gassby
E-post: vuxenutbildning@surahammar.se
Telefon: 0220-392 69

Skolchef
Katarina Djukic-Forsman
E-post: katarina.forsman@surahammar.se
Telefon: 0220-390 50

Besöksadress
Hjulmakarvägen 18

Postadress
BOX 203
735 23 Surahammar