Vuxenutbildning

Surahammars kommun har avtal med Västerås stad som gäller all vuxenutbildning.

Surahammars kommun har avtal med Västerås stad som gäller all vuxenutbildning inklusive svenska som andra språk (SvA). Detta innebär att Surahammars invånare garanteras tillgång till hela Västerås utbud av utbildningar i såväl egen regi som hos upphandlade utbildare, samt att alla Surahammars invånare som har rätt till kommunal vuxenutbildning garanteras plats i vuxenutbildningen i Västerås.

Vem är vuxenutbildning till för?

Den sökande är behörig att läsa inom kommunal vuxenutbildning från och med 1 juli det år hen fyller 20 år. Har sökanden ett slutbetyg (examen) från gymnasiet behöver hen inte fyllt 20 år. Någon övre åldersgräns finns inte om övriga kriterier är uppfyllda. Du behöver vara i behov av att komplettera din utbildning från grund- eller gymnasieskola och ha ett mål med dina studier. Du får inte läsa för att höja betyget i ett ämne du tidigare läst. Du får inte heller läsa om ett ämne du tidigare läst på vuxenutbildningen utan måste vänta minst 6 månader. Du har under den tiden möjlighet att göra en prövning i ämnet för att få betyg. I vissa fall kan du tillgodoräkna dig dina tidigare kunskaper och erfarenheter (kunnande) och på så sätt korta ner din utbildningstid. För detta krävs att en kartläggning och validering genomförs. Kontakta kommunen om du anser att en kartläggning av ditt kunnande behövs eller om det behövs en validering av dina tidigare betyg.

Den grundläggande vuxenutbildningen är till för dem som saknar fullständig utbildning på grundskolenivå. Syftet med utbildningen är att ge den kunskap som behövs i samhälls- och för arbetslivet samt att möjliggöra för vidare studier. De som gått skola i annat land och läst Svenska För Invandrare (SFI) (och har betyg i delkurs C eller D) har möjlighet att läsa Svenska som andraspråk (SvA) på grundläggande nivå.

Den gymnasiala vuxenutbildningen är till för dem som saknar eller har en ofullständig gymnasieutbildning och som behöver komplettera den för att få behörighet till eftergymnasiala studier. Du måste ha som avsikt att läsa vidare och ha ett framåtsyftande mål med dina studier. Om du sökt en kurs som inte är ett krav för att nå ditt mål är du inte berättigad att läsa den på kommunens bekostnad.

Den grundläggande- och gymnasiala vuxenutbildningen har samma läroplan och följer samma kursplaner som den vanliga grund- och gymnasieskolan och ger samma kompetens.

Ansökningsförfarande

Ansökan görs genom ditt studerandekonto på vuxenutbildningen i Västerås.

Första gången du söker behöver du skapa ett studerandekonto. För att göra detta behöver du en fungerande e-postadress. Du har även möjlighet att boka vägledningssamtal med en studie och yrkesvägledare för att få handledning och råd kring din kommande utbildning.

Kontakta Anneli Engstrand via e-post eller ring 0736-620 396 för att boka tid.

När du gjort din ansökan behöver du skicka en kopia av ansökan till hemkommunen för att den ska godkännas. Du behöver även skicka betygskopior samt eventuellt studieplan du gjort med Studie och yrkesvägledare.

Barn- och Bildningsnämnden behöver dina ansökningshandlingar 10 arbetsdagar innan sista ansökningsdatum till Västerås Pdf, 64 kB..

Det går bra att skicka handlingarna via e-post till vuxenutbildning@surahammar.se eller lämna den i kommunhuset. Information och handlingar som lämnas in efter sista ansökningsdatum tas inte med i beslutet.

Du kan följa din ansökan på studerandekontot du skapat. Där får du meddelande från skolan då du blivit antagen eller fått avslag på din ansökan. Avslag på en kurs innebär inte att avslag givits på alla sökta kurser.

Barn- och bildningsnämnden i Surahammar tar emot kopian på din ansökan; beslutar och prioriterar vilka utbildningar som beviljas.

Du ansvarar för att uppgifterna och inlämnade handlingar är korrekta. Ansökan ska vara komplett den sista ansökningsdatum.

Prioriteringar av sökande till kommunal vuxenutbildning

Barn- och bildningsnämnden har beslutat att kommunen skall betala interkommunal ersättning för sökande som:

Inget urval/prioritering görs när utbildningen är en rättighetsutbildning

 • är på grundläggande nivå och sökanden saknar sådana kunskaper som normalt uppnås i grundskolan, och den har förutsättningar att tillgodogöra sig utbildningen.
 • om sökandes syfte är att uppnå behörighet till högskoleutbildning som påbörjas på grundnivå eller utbildning inom yrkeshögskolan
 • om sökande som har grundläggande behörighet till högskoleutbildning och har som syfte att uppnå särskild behörighet till högskoleutbildning.

Prioritetsordning till studier på gymnasial nivå enligt nedan för sökande som

 1. önskar fullfölja studier som den har påbörjat enligt en upprättad individuell studieplan,
 2. inte har uppnått kraven för en gymnasieexamen eller genomgått någon utbildning som motsvarar utbildning i gymnasieskolan,
 3. är eller riskerar att bli arbetslös,
 4. behöver utbildningen för pågående yrkesverksamhet
 5. behöver utbildningen för planerat yrkesval.

Avslag för kommuninvånare som söker yrkesutbildning ges om

 • den sökande inte uppfyller behörighetskraven,
 • bedömningen är att personen inte har störst behov med hänvisning till urvalsgrupperna,
 • Surahammars kommun inte har råd att bekosta sökt utbildning,
 • sökt utbildning finns i Västerås,
 • samverkansavtal saknas med sökt utbildningsanordnare.

Ansökan behandlas/ godkänns inte om den inkommit för sent eller inte är komplett.

Sidansvarig:

Senast uppdaterad:

Kontakt Vuxenutbildning

E-post: vuxenutbildning@surahammar.se

Rektor
Lena Johnsson
E-post: lena.johnsson@surahammar.se
Telefon: 0220-390 93

Besöksadress
Hjulmakarvägen 18

Postadress
BOX 203
735 23 Surahammar

Studie- och yrkesvägledare
(måndag och torsdag)

Anneli Engstrand
E-post: anneli.engstrand@surahammar.se
Telefon: 0736-620 396