Förskolan Lärkan

Lärkan inrymmer tre förskoleavdelningar, avdelningarna Trollskogen, Trollsländan och Trollungen, alla för barn mellan 1-4 år.

Förskolan är belägen mitt i centrala Ramnäs och i dess omedelbara närhet finns förskolan Åsen. Utemiljön består av stora gräsytor som inbjuder till utforskande lek under alla årstider. På gångavstånd finns skogen och dess inspirerande natur.

Besöksadress:

Åsvägen 17, 735 60 Ramnäs


Våra avdelningar:

Trollungen

0220 - 393 82

Trollskogen

0220 - 393 78

Trollsländan

0220 - 39379

INFORMATION

Surahammars skolor och förskolor byter inloggningsförfarande till Schoolsoft från 7/1-21 för elev, vårdnadshavare och personal.

Vi kommer fortsatt att logga in oss via:

https://sms.schoolsoft.se/surahammar

Men från 7/1-21 kommer elever och personal att logga in sig i Schoolsoft med sitt AD-kontonamn(samma som till Office365)

och vårdnadshavare med Bank ID.(inget användarnamn behövs)

Hjälp med att logga in får:

*elev av Mentor på skolan

*personal av Områdesassistent

Frågor hänvisas till områdesassistent på skolan/förskolan.

Kontakt för den här sidan:

Senast uppdaterad:

Mer innehåll

Område: Ramnäs

Huvudman: Kommunal förskola

Inriktning: -

Kontakt

Ulrika Lindgren

REKTOR

Knuthagsgatan 51

735 35 Surahammar

Rektor för norra förskoleområdet

Lärkan

Åsen

Galaxen

Mervi Karlsson

OMRÅDESASSISTENT ­/ SAMORDNARE

Förskoleexpedition
Knuthagsgatan 51

735 35 Surahammar