Parker

Parkerna är goda livsmiljöer för djur och växter och plats för friluftsintressen och rekreation.

Bruksparken

Bruksparken är den äldsta parken i Surahammar. Här finns blommande buskar och en rad olika trädarter, stora öppna gräsmattor och ringlande grusgångar med bänkar. Statyn "Såpbubblor" av Anna Troili Pettersson står framför det dåvarande Brukskontoret.

Äppelparken

År 1851 byggdes den första arbetarbostaden i Äppelparken och det skulle byggas sju till arbetarbostäder, den sista byggdes år 1917. Dessa arbetarbostäder revs på 1970-talet och då beslutades det att äppelträden skulle få stå kvar. Det skulle bli ett fint strövområde där invånarna kunde få rekreation både sommar och vinter. Några fruktbärande äppelträd finns fortfarande kvar och där kan man plocka äpplen för att äta eller göra mos av.

Midgårdsparken

Hedströms bageri byggdes som en av de första affärsbyggnaderna på Köpmangatatan på 1920-talet. Bakom huset fanns ett grönområde som då kallades Hedströms park.

År 1948 iordningställdes en lekpark med gungor, sandlåda och karusell i kvarteret Midgård på Skogslundsområdet

År 2008 invigdes en äventyrslekpark i Midgårdsparken med spännande klätterställningar och gungor för olika stora barn. Det placerades även ut bord och sittplatser runtom i parken.

Annehillsparken

Gården Annehill, ursprungligen Annahäll byggdes av bruksläkaren Adolf Ludvig Regnell omkring 1820. Under senare hälften av 1800-talet ägdes Annehill av handlaren Erik Sellberg som även ägde Elisehill. På 1920-talet köpte bonden Per August Karlsson Annehill. Fastigheten övertogs av dottern Anny och hennes make Herman Axelsson. Byggnaden renoverades i mitten av 80-talet sedan den stått öde i cirka fem år.

År 1975 anlades Annehillsparken, då Surahammars kommun köpte in marken från ägarna av gården Annehill.

Sidansvarig:

Senast uppdaterad: