Badvatten

Varje år provtar miljökontoret badvattnet vid Campingbadet, Brattheden, Seglingsberg, Virsbobadet och Lisjöbadet. Detta för att kontrollera att hygienkraven uppfylls.

campingbadet

Provtagningen sker normalt tre gånger varje sommar och kvaliteten på badvattnet bedöms i tre steg;

1. Tjänligt
2. Tjänligt med anmärkning
3. Otjänligt.

I Surahammar är badvattnet överlag bra. Enbart något enstaka prov kan vara tjänligt med anmärkning och då troligtvis på grund av naturliga orsaker som kraftigt regn.

Havs- och Vattenmyndighetens webbsida kan du se hur kvalitén på badvattnet är i Surahammars kommun och vid övriga badplatser i Sverige.

Bassäng- och poolvatten

Sidansvarig:

Senast uppdaterad:

Kontakt

Miljökontoret

Besöksadress
Hjulmakarvägen 18, Surahammar

Postadress
Surahammars kommun
Box 203
735 23 Surahammar