Obligatorisk ventilationskontroll

Funktionskontroll av ventilationssystem

Dåligt inomhusklimat har under senare år orsakat hälsoproblem i bostäder och på arbetsplatser. Den viktigaste åtgärden för att komma till rätta med problemen är att förbättra ventilationen.

Sedan 1991 gäller därför en ny lag som föreskriver att ventilationssystem ska kontrolleras regelbundet av en sakkunnig.

Vem ansvarar för att OVK utförs?

Det är byggnadens ägare som ska se till att funktionskontroll av ventilationssystem utförs. Byggnadens ägare utser även den sakkunnige som ska utföra funktionskontrollen.

Efter kontrollen utfärdar den sakkunnige ett protokoll till fastighetsägaren och byggnadsnämnden samt ett intyg som fastighetsägaren ska anslå på väl synlig plats i byggnaden till exempel entré eller trapphus.

Hur ofta ska OVK göras?

Byggnader med besiktningsintervall 3 år

Förskolor, skolor, vårdlokaler och liknande oavsett typ av ventilationssystem. Exempel på byggnader som även ingår i denna kategori är gymnasier, fritidshem och servicehus för äldre.

Flerbostadshus, kontorsbyggnader och liknande med FT- och FTX-ventilation.

Byggnader med besiktningsintervall 6 år

Flerbostadshus, kontorsbyggnader och liknande med F-, FX- och S-ventilation.

Exempel på byggnader

Kategorin flerbostadshus och kontorsbyggnader inrymmer även högskolor och universitet, samlingslokaler, butikslokaler, teatrar, biografer, idrottshallar, terminaler, museer, utställningshallar, hotell och garage. Även kontors- och personalutrymmen i en industribyggnad ingår. Storkök, centralkök och motsvarande i separata byggnader betraktas också som industribyggnader.

En- och tvåbostadshus

För en- och tvåbostadshus med FX- eller FTX-ventilation gäller endast en första installationsbesiktning innan ventilationssystemet tas i bruk. Därefter ansvarar fastighetsägaren själv för att ventilationssystemet fungerar på avsett sätt.

Vem ansvarar för att reglerna följs?

Byggnadsnämnden bevakar att de regler som finns kring ventilationskontrollen följs. Om fastighetsägaren inte kontrollerar sin byggnad i tid, inte åtgärdar eventuella brister eller att en brist ger upphov till olägenhet för människors hälsa kan föreläggande om åtgärd bli aktuell.

Sidansvarig:

Senast uppdaterad:

Kontakt

Plan- och Byggkontoret

Skicka e-post till vår gemensamma mejlbox

plan-bygg@surahammar.se

Boka en tid med våra handläggare

0220-390 00

Besöksadress
Hjulmakarvägen 18, Surahammar

Postadress
Surahammars kommun
Bygg- och Miljönämnden
Box 203
735 23 Surahammar