Adresser

Tidig adressättning är viktig för många verksamheter. Kommunen beslutar om ny adress och levererar den till Lantmäteriet för vidare distribution ut i samhället.

Adresser

Kommunen beslutar om namn på gator/vägar och andra allmänna platser, nya adresser och svarar för att adressregister hålls aktuella. En belägenhetsadress anger var en plats finns (byggnadsanknuten) till skillnad mot en postal adress som anger vart posten skall skickas. Belägenhetsadressen är en unik och enhetlig adress till nytta för Posten, Räddningstjänsten, sophämtning, taxi, tidningsutdelning, hemtjänst, varutransporter etc.

Svensk standard för belägenhetsadresser

Varje kommun bestämmer hur belägenhetsadressern skall se ut inom ramen för svensk standard för adresser. Adressen skall vara unik i landet samt knuten till entrén till en byggnad.

Vägnamn

Bygg- och miljöförvaltningen tar fram förslag på vägnamn som lämnas till Bygg- och Miljönämnden för beslut.

Sidansvarig:

Senast uppdaterad:

Kontakt

GIS, Kart och Mät

Besöksadress
Hjulmakarvägen 18, Surahammar

Postadress

Surahammars kommun
Bygg- och miljönämnden
735 23 Surahammar

Boka ditt besök

Ring för att boka en tid om du vill träffa en handläggare