Undantag från kravet att tillgängliggöra särskilt värdeulla dataset avgiftsfritt

Beslutet fattas med stöd av 4 kap. 6 § lagen om den offentliga sektorns tillgängliggörande av data.

Undantaget är tidsbegränsat och gäller till den 9 februari 2025.

Sidansvarig:

Senast uppdaterad:

Kontakt

Surahammars kommun

Postadress
Box 203
735 23 Surahammar