Virsbo kyrka

Virsbo kyrka ligger vacker inbäddad bland träden på åsen och är en av de svenska kyrkor som byggts och bekostats av privatpersoner och företag.

Virsbo var en bruksort med starka frikyrkliga traditioner, det fanns ett missionshus från 1906 och ett fribaptistkapell från 1922. Herman Lagercrantz övervägde att bygga ett gravkapell i Virsbo i mitten av 1930-talet men ärkebiskopen Nathan Söderblom sa till sin vän att han skulle bygga en kyrka istället.

Du ska bygga en kyrka åt Dig och Ditt folk. Det har du råd med, och bygg den ekumeniskt.

Ärkebiskop Nathan Söderblom

Kyrkans placering var given utifrån den då tillämpade byggnadsplanen från 1600-talsbruken med herrgården och kyrkan på var sin höjd, sammanbundna av en allé.

Wirsbo Bruks byggmästare Axel Augustsson var arbetsledare för byggnadsavdelningens personal som så långt som möjligt använde Wirsbo bruks eget material. Wirsbo bruks bästa klensmed Knut Stockselius gjorde smidet, bland annat gravkorets grindar och gallerverket över kyrkporten. Karl Söderberg högg grundstenarna som skänktes av Ramnäs Bruk och kom från hyttan i Trummelsberg. Herman Lagercrantz besökte byggarbetsplatsen varje dag och han var nöjd med resultatet som blev av mycket hög kvalitet, interiören har inte behövts renoverats under årens lopp, exteriören renoverades år 1974.

Herman Lagercrantz en ovanligt lämpad byggherre, djupt kristen och med förflutet som officer i såväl svenska armén som i Frälsningsarmén, diplomat i USA och industriledare med ett stort kontaktnät. Dessutom hade han konstnärsutbildning och var amatörmålare. Han satte sin prägel på kyrkan genom att omge sig med sakkunniga medhjälpare som följde hans avsikter. Det var Västeråsarkitekten Erik Hahr som skapade exteriören, Stockholmsarkitekten Lars Johan Lehming som skapade interiören. Lars Johan Lehming var den arkitekt som ritade ombyggnationen av Virsbo Herrgård och nybyggnationen av Tallåsen, bostad till bruksdisponent Bror Lagercrantz. Byggmästare Axel Augustsson valde bibelorden över dörren i kyrksalen från Psaltaren 86 ”Visa mig Herren Din väg”

Kyrkan byggdes som en gammalsvensk kyrka i tegel med ljusgrå puts utvändigt och invändigt med material som så långt som möjligt kom från Wirsbo bruk. Inredningen i kyrkorummet gjordes i barock stil runt om en altaruppsats som är rik på symboler, tro, hopp och kärlek, altartavlan är från 1750-talet.

Triumfkrucifixet kommer från Oberammergau, silverkrucifixet på altaret tillverkades i den norditalienska staden Merano år 1688 och skänktes av Louise Tamm. Timglaset, som tillhört prinsessan Eugéne, skänktes av prins Oscar. Predikstolen skänktes av Missionsförsamlingen i Virsbo. Orgeln skänktes av Virsbo kyrkliga sykrets och lampetterna och nummertavlan skänktes av Jakobs församling i Stockholm. Herman Lagercrantz skänkte ljuskronorna och altaruppsatsen i gravkoret. Inventarierna i gravkoret skänktes av, friherren Johan Nordenfalk - Gustav V bibeln, Mr Alison Armour i New York – ambon.

Den sjuarmade ljusstaken i fönstret vid predikstolen tillverkades av smeden Knut Stockselius elev Bertil Örtlund. De konstnärliga utsmyckningarna på väggar och tak utfördes av konstnären Axel Hörlin från Stockholm. Lampetterna som pryder kyrkan samt nummertavlan är från Jakobs kyrka i Stockholm. Ljuskronorna i långskeppet tillverkades i Gävle.

Interiör Virsbo kyrka

Minnestavlorna (epitafierna) som finns i Lagercrantzka gravkkoret över släkterna Silverschiöld och Lagercrantz lämnades till förvaring till Årstads församling men har nu återlämnats till Virsbo kyrka.

Det röda antependiet (tygstycke att täcka och smycka altaret i kristna kyrkor) och predikstolsklädet skapades av Eva Kleen.

Orgeln med dess 12 stämmor och 784 pipor tillverkades av A Magnusson i Göteborg och installerades 1954. Dopskålen i silver kommer från Wien 1825, medan nattvardskärlen är tillverkade av baron Fleming, Atelje Borgila 1939. Kyrkans brudkrona är från 1938 och kollektskålarna i silver troligen från 1600-talet.

Herman Lagercrantz var som styrelseledamot känd för sparsamhet och förmåga att hålla ett fast grepp om kassakistan. Det gällde också när han byggde Virsbo kyrka. Kyrkobyggnaden i Virsbo kostade 43 000 kronor, motsvarande 1 308 000 kronor i 2020 års penningvärde.

Begravningsplatsen togs i bruk långt innan kyrkan byggdes, redan 1920. Klockstapeln är fristående och byggdes år 1924 - 1925. Klockstapelns flyttades till sin nuvarande plats vid kyrkbygget, den ursprungliga platsen är där koret nu ligger.

Kyrkklockan har ritats av prins Eugen och gjutits i påvens klockgjuteri i Rom år 1924.

Virsbo Kyrka invigdes av biskopen den 8 augusti 1937, byggherrens sonhustru Margareta Lagercrantz sjöng en aria, ett sångsolo, ur Pingstkantaten av Bach och på eftermiddagen döptes byggherrens sonson Jakob.

1976 överlämnades kyrkan till Ramnäs församling.

Kontakt

För mer information om Virsbo kyrka eller kyrkogården i Virsbo kontakta kyrkvaktmästare Eva Björk.

Direkt: 0220-464 55

SMS: 070-581 90 29

Adress

Allevägen 1, Virsbo

GPS koordinator:59.874992, 16049698

Sidansvarig:

Senast uppdaterad: