Natursköna områden

Inom kommunen finns en rad områden som är kända för sin naturskönhet. Områdena har ofta även en historisk intressant bakgrund.

Nedan följer en beskrivning av några av dessa områden.

Aspbacken är en liten kulle som ligger väster om Kolbäcksån i Ramnäs, just där väg 66 passerar ån. Troligen har backen varit en boplats under järnåldern eftersom det finns ett antal gravar från den tiden i området. Idag är Aspbacken ett trevligt mål för utflykter med eller utan lunchkorg.

Lönnbromossen, en slåtteräng som man når från Fläckebovägen strax norr plattformen vid Lönnbrosjön.

Muren är belägen strax väster om Ramnäs. Här bedrivs ett samverkansprojekt mellan flera olika intressenter i syfte att hålla marken öppen. Klicka på länken till vänster för att läsa mer om området.

Spången eller Forsenområdet i Ramnäs som det också kallas, är en historisk och vacker gångväg. Den kom till på 1700-talet för att ägarna till smedjorna på båda sidor om forsen lättare skulle kunna gå emellan sina anläggningar. Spången utförs av en spångad gångväg mellan industriområdet och Kungshammar vid väg 252. Vägen går genom ett naturområde och på vårarna brusar vattnet på alla sidor.

Stingsberget ligger mellan Surahammar och Ramnäs utmed riksväg 66, mäter 109 m ö h och höjer sig 25 m över omgivningarna. Platsen används som friluftskyrka.

Vågsjön är en vildmarkssjö med rikt fågelliv, bl a häckningsplats för lom. Som källsjö är den också ett populärt öringsvatten.

Sidansvarig:

Senast uppdaterad:

Kontakt

Miljökontoret

Besöksadress
Hjulmakarvägen 18, Surahammar

Postadress
Surahammars kommun
Box 203
735 23 Surahammar