Hur du ansöker

Utifrån Lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade (LSS) har den enskilde rätt att ansöka om olika insatser. Utredning och beslut ska bygga på en individuell behovsbedömning.

Hur du ansöker

Den som har behov av stöd eller hjälp ansöker muntligen eller skriftligen om detta hos biståndshandläggare för LSS.
Ansökningsblankett Pdf, 200 kB.

Receptionen
0220-390 40


Enhetschef

Nadja Brusila
0220-392 72
nadja.brusila@surahammar.se


Postadress
Box 203, 735 23 Surahammar

Fullmakt och ombud

Den som önskar insatser skall själv ansöka och föra sin talan. I de fall där detta ej är möjligt kan talan föras av en företrädare. Det kan vara en person som fått fullmakt att företräda den sökande eller en god man/förvaltare.

Utredning och beslut

Efter att en ansökan inkommit till handläggaren inleds utredningen som ligger till grund för bedömning och beslut. Till utredningen krävs även ett intyg som styrker personens diagnos. Den sökande har rätt att ge synpunkter utifrån utredningens dokumentation innan beslut fattas. Den som inte är nöjd över beslutet får hjälp och information om hur beslutet kan överklagas.

Sekretess

Alla som arbetar inom individ- och familjeomsorg har tystnadsplikt, vilket innebär att du kan känna dig trygg och förvissad om att ingenting om dig yppas för utomstående. Personalen får heller inte lämna uppgifter om dig till andra myndigheter utan ditt samtycke.

Sidansvarig:

Senast uppdaterad: