Kommunfullmäktige

Kommunfullmäktige är kommunens högsta beslutande organ och bestämmer ramarna för kommunens verksamhet genom att bland annat besluta om mål och verksamhetsplan, skatt, budget, avgifter, alltså större frågor som berör hela organisationen.

Sammanträden 2021

Alla sammanträden är på måndagar kl 18.00

  • 22 februari Folkets Hus, Gruvan
  • 12 april
  • 17 maj
  • 21 juni
  • 6 september
  • 25 oktober
  • 29 november

Sammanträden med frågestund

Allmänheten ska beredas tillfälle att ställa frågor när fullmäktige behandlar årsredovisningen och budgeten. Frågor ska ställas till ordförande i styrelse eller nämnd och bör besvaras av denne eller, på dennes uppdrag, av annan förtroendevald eller tjänsteman.

Frågor kan vara skriftliga eller muntliga och ska lämnas in senast en vecka före sammanträdet.

Inga andra inlägg än den frågandes frågor och den svarandes svar får förekomma.

Frågestunden inleder det aktuella sammanträdet och får omfatta högst 30 minuter. I tillkännagivandet av detta sammanträde ska anges att allmänhetens frågestund ska förekomma.

Ljudinspelningar från Kommunfullmäktige

Kommunfullmäktige 2021-09-06

Ljudinspelning

Kommunfullmäktige 2021-06-21

Ljudinspelning

Kommunfullmäktige 2021-06-07

Ljudinspelning

Extra Kommunfullmäktige 2021-05-31

Ljudinspelning

Protokoll och kallelser

Här finner du alla protokoll och kallelser för kommunfullmäktiges sammanträden.

Mandatfördelning i kommunfullmäktige

Kommunfullmäktige har 31 ledamöter. Socialdemokraterna, Vänsterpartiet och Centerpartiet samarbetar i en valsamverkan och har tillsammans majoriteten i kommunfullmäktige.

Moderaterna

6

Centerpartiet

2

Folkpartiet liberalerna

1

Kristdemokraterna

1

Arbetarpartiet - Socialdemokraterna

11

Vänsterpartiet

3

Miljöpartiet de gröna

-

Sverigedemokraterna

7

Totalt

31

Ledamöter

Presidium

Christina Waster Jansson (S), ordförande
Olle Thorell (S), 1:e vice ordförande
Johanna Olofsson (M), 2:e vice ordförande

Socialdemokraterna

Patrik Boström
Rickard Lindblad
Leif Carlberg
Solveig Johansson
Seija Blefors Edqvist
Joakim Göransson
Inga-Lill Ohldin
Regina Ericson
Abdollah Abdi

Ersättare
Kjell Krüger
Christina Kohlén
Claes Nilsson
Cecilia Östergren
Markku Ollila
Anns-Sofie Hesselbäck

Centerpartiet

Erkki Visti
Magnus Åstrand

Ersättare
Inge Larsson
Ylva Belin

Vänsterpartiet

Peter Berg
Ola Olsson
Tuula Jonasson

Ersättare
Peter Tuike
Zdenka Mardetko

Moderaterna

Lucas Hed
Therese Karlsson
Lise-Lott Johansson
Greta Håkans
VAKANT

Ersättare
Jimmy Håkans
Ralf Håkans
Stefan Lundqvist

Sverigedemokraterna

Stig Pettersson
Jan Rissanen
Marina Hedberg
Conny Johansson
Kent Pettersson
Sven Fallgren
VAKANT

Ersättare
VAKANT

Kristdemokraterna

Lars-Göran Bärling

Ersättare
Dan Haglund

Liberalerna

Yvonne Gmeiner

Ersättare
Jonas Rydstedt

Sidansvarig:

Senast uppdaterad:

Kontakt

Christina Waster Jansson

KOMMUNFULLMÄKTIGES ORDFÖRANDE OCH VALNÄMNDENS ORDFÖRANDE

Marie Andersson

NÄMNDSEKRETERARE