Kommunfullmäktige

Kommunfullmäktige är kommunens högsta beslutande organ.

Fullmäktiges uppgifter

Fullmäktige beslutar i ärenden av principiell beskaffenhet eller annars av större vikt för kommunen eller regionen, främst
1. mål och riktlinjer för verksamheten,
2. budget, skatt och andra viktiga ekonomiska frågor,
3. nämndernas organisation och verksamhetsformer,
4. val av ledamöter och ersättare i nämnder och beredningar,
5. val av revisorer,
6. grunderna för ekonomiska förmåner till förtroendevalda,
7. årsredovisning och ansvarsfrihet,
8. folkomröstning i kommunen eller regionen, och
9. extra val till fullmäktige.

Protokoll och kallelser

Här hittar du alla protokoll och kallelser för kommunfullmäktiges sammanträden.

Lyssna på Surahammars kommunfullmäktige

Lyssna på Surahammars kommunfullmäktige via Hallsta Sura Närradio på 103,7 MHz.

Nästa radiosändning av kommunfullmäktige sker 16 september 2024, 18.00.

Ladda ner ljudinspelningar från Kommunfullmäktige


För att lyssna på ljudinspelningen laddar du först ner hela filen. Nerladdningen tar 1-10 minuter beroende på uppkoppling och täckning.

2024

Kommunfullmäktige

2024-06-17

Ljudinspelning

Kommunfullmäktige

2024-05-13

Ljudinspelning

Kommunfullmäktige

2024-04-08

Ljudinspelning

 

Kommunfullmäktige

2024-02-19

Ljudinspelning (70.6mb)

2023

Kommunfullmäktige

2023-12-11

Ljudinspelning, del 1 (100mb)
Ljudinspelning, del 2 (75mb)

 

Kommunfullmäktige

2023-10-30

Ljudinspelning, del 1 (100mb)
Ljudinspelning, del 2 (100mb)

 

Kommunfullmäktige

2023-09-18

Ljudinspelning (99mb)

 

Kommunfullmäktige

2023-06-26

Ljudinspelning (105mb)

 

Kommunfullmäktige

2023-05-22

Ljudinspelning (100mb)

 

Kommunfullmäktige

2023-04-11

Ljudinspelning (120mb)

 

Kommunfullmäktige

2023-02-27

Ljudinspelning (122mb)

2022

Kommunfullmäktige

2022-12-05

Ljudinspelning

 

Kommunfullmäktige

2022-10-17

Ljudinspelning

 

Kommunfullmäktige

2022-08-29

Ljudinspelning

 

Kommunfullmäktige

2022-06-13

Ljudinspelning

 

Kommunfullmäktige

2022-05-23

Ljudinspelning

 

Kommunfullmäktige

2022-04-11

Ljudinspelning

 

Kommunfullmäktige

2022-02-21

Ljudinspelning

2021

Kommunfullmäktige

2021-11-29

Ljudinspelning

 

Kommunfullmäktige

2021-09-06

Ljudinspelning

 

Kommunfullmäktige

2021-06-21

Ljudinspelning

 

Kommunfullmäktige

2021-06-07

Ljudinspelning

 

Extra Kommunfullmäktige

2021-05-31

Ljudinspelning

Sammanträden med frågestund

Allmänheten ska beredas tillfälle att ställa frågor när fullmäktige behandlar årsredovisningen och budgeten. Frågor ska ställas till ordförande i styrelse eller nämnd och bör besvaras av denne eller, på dennes uppdrag, av annan förtroendevald eller tjänsteman.

Frågor kan vara skriftliga eller muntliga och ska lämnas in senast en vecka före sammanträdet.

Inga andra inlägg än den frågandes frågor och den svarandes svar får förekomma.

Frågestunden inleder det aktuella sammanträdet och får omfatta högst 30 minuter. I tillkännagivandet av detta sammanträde ska anges att allmänhetens frågestund ska förekomma.

Mandatfördelning i kommunfullmäktige

Kommunfullmäktige har 31 ledamöter. Moderaterna, Socialdemokraterna, Centerpartiet och Kristdemokraterna samarbetar och har tillsammans majoriteten i kommunfullmäktige.

Moderaterna

7

Socialdemokraterna

11

Sverigedemokraterna

8

Centerpartiet

2

Vänsterpartiet

2

Kristdemokraterna

1

Totalt

31

Ledamöter

Presidium

Olle Thorell (S), Ordförande, 070-307 00 55 olle.thorell@surahammar.se
Greta Håkans (M), 1:e vice ordförande, 0220-393 12 greta.hakans@surahammar.se
Marina Hedberg (Sd), 2:e vice ordförande, 070-096 67 51 marina.hedberg@surahammar.se

Moderaterna

Johanna Olofsson
Pernilla Danielsson
Christer Lindvall
Greta Håkans
Tomas Mood
Sirpa Lindvall
Wilma Håkans

Ersättare
Ann Hallin
Jimmy Håkans
Henrik Lennstrand
Stefan Lundquist

Centerpartiet

Inge Larsson
Magnus Åstrand

Ersättare
Ylva Belin
Gunilla Hofferek

Kristdemokraterna

Lars-Göran Bärling

Ersättare
Conny Öholm
Barbro Ådahl

Socialdemokraterna

Joakim Göransson
Beatrice Granlund
Göte Sandin
Tanja Alanko
Olle Thorell
Katarina Hart
Eddie Cernosa
Tina Liebl
Patrik Boström

Ersättare
Seija Blefors Edqvist
Leif Carlberg
Christina Kohlén
Kjell Küger
Ann-Sofie Hesselbäck
Daniel Eriksson

Vänsterpartiet

Peter Berg
Ola Olsson

Ersättare
Birgitta Komujärvi Olsson
Marie Hedström Wennberg

Sverigedemokraterna

Kent Pettersson
Marina Hedberg
Sven Fallgren
Thony Eriksson
Conny johansson
Kent R Pettersson
Carina Bjurman
Ronja Kullinger

Ersättare
Eva Backteman
Suzana Jessen
Jan-Erik Skog
Wojciech Jakobowski
_
Christopher Marlowe
Cecilia Östergren

Sidansvarig:

Senast uppdaterad:

Kontakt

Ulf Larsson

KOMMUNSEKRETERARE

Sammanträden 2024

Alla sammanträden är på måndagar 18.00 i sessionssalen i kommunhuset.

  • 19 februari
  • 8 april
  • 13 maj
  • 17 juni
  • 16 september
  • 28 oktober
  • 9 december