Mötesplatser för äldre och kommunala pensionärsrådet

Att träffa andra kan bidra till att stärka sin sociala samhörighet, bryta isolering och stimulera till ett aktivt och meningsfullt liv. De organisationer/föreningar vi nämner här erbjuder många trevliga aktiviteter för bland annat äldre.

Pensionärsföreningar

PRO är en organisation för alla pensionärer och på de flesta orter finns en PRO-förening dit du är välkommen. Här kan du möta nya vänner, resa samt läsa om något du är intresserad av tillsammans med andra.

SPFär en medlemsorganisation för pensionärer, oavsett ålder och inflytande, valfrihet och livskvalitet sammanfattar vad SPF arbetar med för medlemmarnas bästa. Inom SPF kan, den som vill, hitta intressanta områden att aktivera sig inom och finna gemenskap.

Svenska kyrkan med Sura Församling

Fler föreningar finns i Föreningsregistret i kommunens Föreningsregister där man kan finna fler föreningar som tillexempel hembygdsföreningar, finska föreningar med mera.

Kommunala pensionärsrådet

Kommunala pensionärsrådet fungerar som ett organ för samråd och ömsesidig information mellan pensionärernas organisationer och kommunen vad gäller planering av insatser för äldre. Rådet sammanträder fem gånger per år.

Ordförande är Inge Larsson och nämndsekreterare Monika Nylén

Sidansvarig:

Senast uppdaterad: