Ikäihmisten palvelut

Surahammarin kunta kuuluu suomen kielen hallintoalueeseen ja täten ruotsinsuomlaisilla on erityiset oikeudet saada palvelua suomen kielellä kunnan virastoissa.

Kunnan palvelut

Kunnan vanhustenhuolto tarjoaa hoitoa, hoivaa ja kuntoutusta ikääntyneille ja toimintarajoitteisille. Päämääränä on että ne, jotka haluavat, voivat asua kotona ja saada apua ja sellaisia palveluja, joita he tarvitsevat päivittäisessä elämässään. Joka taajamassa on kotipalveluryhmät sekä palveluasunnot. Enemmän hoitoa vaativat ja dementia-asunnot ovat ainoastaan Surahammarin taajamassa.

Tässä on muutama esimerkki avusta, jota voi saada:

Kotipalvelu

Vanhustenhuollon tavoitteena on tarjota ikääntyneille mahdollisuuden asua kotona, omassa tutussa ympäristössä, ja saada tarvitsemansa apu ja palvelut. Vanhustenpalvelutyölle tunnusomaista tulee olla hyvä kohtelu, turvallisuus ja osallisuus.

Omaistuki

Autatko tai hoidatko omaista, joka tarvitsee sairauden, korkean iän tai toimintarajoitteen takia tukea selvitäkseen arkipäivästä? Saattaa olla että tarvitset tukea, jotta jaksat toimia omaistukijana. Kunta, vapaaehtoiset yhdistykset ja ystävälliset ihmiset tarjoavat sinulle tukea.

Sairaanhoito ja kuntoutus

Surahammarin kunnan kuntoutusryhmään kuuluu 2 työterapeuttia, 2 sairasvoimistelijaa, yksi kuntoutusasistentti sekä yksi lähihoitaja/näkö- ja kuuloneuvoja.

Kotikuntoutusryhmä:

  • Kotikuntoutusryhmän tilat ovat Källbogårdenissa, Surahammarin taajamassa.
  • Ryhmä tarjoaa vanhuksille ja toimintarajoitteisille mahdollisuuden asua kotonaan sairaudesta tai vammasta huolimatta.
  • Ryhmä osallistuu yhdessä kunnan avuntarpeenkäsittelijöiden kanssa hoitosuunnitteluun ennen henkilön sairaalasta kotiuttamista.
  • Ryhmä tarjoaa ohjausta ja koulutusta sekä omaisille että henkilöstölle

MAKSUTIEDOT

Sinulta, jolle on myönnetty palveluja ja/tai hoivaa, näistä toimenpiteistä peritään maksu. Kunnan on kuitenkin ensin lain mukaan varmistettava, että sinulla on varaa maksaa, ennen kuin perimme maksun. Monet hoito- ja hoivamaksujen laskemiseen käytettävistä summista ovat sosiaalipalvelulain (2001:453) mukaan sidoksissa hintaperusmäärään, joka on 47 600 kr vuonna 2021. Nämä summat sekä eläke, asuntolisä ja vero tarkistetaan joka vuosi. Maksusi lasketaan myös täten uudelleen joka vuosi. Maksusi suuruus riippuu toimenpiteiden laajuudesta ja taloudestasi ja tämä on voimassa myös, vaikka sinulle on myönnetty vain turvahälytin tai kotisairaanhoito. Sinulle myönnetyt toimenpiteet käyvät ilmi päätöksestä, jonka olet saanut avuntarpeenkäsittelijältäsi. Kunnan sairaanhoitaja informoi kotisairaanhoidon toimenpiteistä.

Maksimitaksa (korkeakustannussuoja)
Maksimitaksa, niin kutsuttu korkeakustannussuoja (Sosiaalipalvelulain 8 luvun 5 §) tarkoittaa, että on olemassa yläraja sille, kuinka paljon kunta saa velottaa sinua sinulle myönnetyistä toimenpiteistä. Kotipalvelumaksu tavallisessa ja erityisasunnossa, päivätoiminta, kunnallinen terveyden- ja sairaanhoito ja käyttöartikkelit saavat enintään maksaa kahdestoista osa 0,5392:sta kertaa perusmäärä.

Vuonna 2021 tämä vastaa 2 139 kr per kuukausi.

Yhdessä asuville, jotka molemmat maksavat maksun, on voimassa maksimitaksa ja vähimmäissumma kullekin.

Minimisumma
Rahasummaa, jonka kummankin katsotaan tarvitsevan selviytyäkseen arkipäivästä, kutsutaan minimisummaksi ja sen tulee kattaa kustannukset elintarvikkeista, vaatteista, jalkineista, vapaa-ajasta, hygieniasta, päivälehdestä, puhelimesta, kotivakuutuksesta, avoterveyden ja -sairaanhoidosta, hammashoidosta, taloussähköstä, käyttötavaroista, matkoista, huonekaluista, taloustarvikkeista ja lääkkeistä.

Minimisumma, yksin asuva
Yksin asuvaa koskeva minimisumma on aina vähintään kahdestoistaosa 1,3546:sta kertaa hintaperusmäärä.

Vuonna 2021 tämä on 5 373 kr per kuukausi.

Minimisumma, yhdessä asuville puolisoille ja avopuolisoille
Minimisumman kullekin yhdessä elävistä puolisoista ja avopuolisoista on aina oltava kahdestoista osa 1,1446:sta kertaa hintaperusmäärä.

Vuonna 2021 tämä vastaa 4 540 kr per kuukausi.

Yksilökohtainen lisä
Jos sinulla on kustannuksia uskotusta miehestä/edunvalvojasta, minimisummaasi voidaan korottaa vastaavalla summalla. Tämän ansiosta maksusi voi pienentyä. Korotettu summa on voimassa ainoastaan meneillään olevan kalenterivuoden aikana. Sinulla itselläsi on vastuu ilmoittaa meille mahdollisesta jatkuvasta/muuttuneesta kustannuksesta.

Maksun laskeminen – tulosi ja asumiskustannuksesi
Jotta oikea maksu voidaan vahvistaa, sinun on ilmoitettava tiedot kaikista tuloistasi ja asuntokustannuksesi. Teet tämän lukemalla huolellisesti tämän informaation ja täyttämällä tiedot oheiseen ”Tulo- ja vuokratiedusteluun”. Muista, että olet velvollinen ilmoittamaan kunnalle, mikäli tulosi tai asumiskustannuksesi muuttuvat vuoden aikana.

Ellet halua antaa tulotietojasi, lähetät siinä tapauksessa vain ensimmäisen sivun varustettuna päivämäärällä ja allekirjoituksella. Tämä merkitsee sitä, että kieltäydyt maksun laskemisesta ja hyväksyt täten, että sinua veloitetaan enimmäistaksan mukaan. Sama käytäntö on voimassa, ellei tietoja ole tullut meille määräajan kuluessa tai ne on täytetty puutteellisesti. Olipa kysymys kummasta tahansa, vahvistamme valintasi maksupäätöksellä. Sinulle taataan kuitenkin aina, että maksu lasketaan myönnettyjen toimenpiteiden määrän mukaan.

Eikö kunta ole perillä kaikista tuloista?
Ei, haemme eläkevirastosta/vakuutuskassasta ainoastaan tiedot yleisestä eläkkeestä, kuten takuueläkkeestä, lisäeläkkeestä, leskeneläkkeestä, sairaus- ja aktiviteettikorvauksesta sekä mahdollisesta asuntolisästä (BTP). Nämä tiedot on sen takia jo mahdollisesti täytetty etukäteen tulotiedusteluusi.

Puolisot
Maksuja laskettaessa tulot lasketaan yhteen ja summa jaetaan kahdella. Jos molemmat saavat apua, kummallekin tehdään oma avustuspäätös. Kummankin toimenpiteet voivat vaihdella ja sen vuoksi kummallekin lasketaan oma maksu. Saatte täten kumpikin oman maksupäätöksen ja oman laskun.

Jos teistä toinen muuttaa erityisasuntoon, tulot erotellaan ja minimisumma vahvistetaan yksin eläville. Koska siviilisääty on muuttunut, se vaikuttaa takuueläkkeen suuruuteen ja teillä voi sen vuoksi olla oikeus korkeampaan eläkkeeseen. Ottakaa yhteys eläkevirastoon.

Avopuoliso
Maksun laskeminen perustuu yksilön henkilökohtaisiin tuloihin, eikä niitä sen vuoksi lasketa yhteen. Asuntokustannus jaetaan tasan yhdessä asuvien kesken ja tämä koskee kaikkia taloudessa olevia yli 18-vuotiaita.

Otsikon ”Tässä sinun tulee ilmoittaa mahdolliset muut ajankohtaiset tulot” alla täytät ne kentät, jotka koskevat tulojasi, toisin sanoen, jos sinulla on esimerkiksi työsuhde-eläke KPA:sta, merkitset summan per kuukausi ennen veroja ruutuun/kenttään ”Työsuhde-eläke/sopimuseläke SPV, KPA, Alecta jne.” Ellei sinulla ole työsuhde-eläkettä, jätät ruudun tyhjäksi.

Jos sinulla on ulkomaan eläke, kirjoitat summan jne.

On tärkeätä muistaa, että sinun tulee merkitä summat ennen veroja, jotta laskelmasta ei tule virheellinen ja sinulta peritä väärää maksua. Tilitämme verot erikseen maksupäätöksessä.

Vaikuttaako omaisuus maksun suuruuteen?
Ei, kunta ei saa laskea sitä mukaan maksuvaraasi, mutta on tärkeää, että mahdollisen asuntolisän laskeminen täsmää eläkeviraston laskelman kanssa.

Taloudellinen tuki eläkeläisille
Jos sinulla on pieni eläke, voit hakea ylimääräistä taloudellista tukea eläkeläisten asuntolisän (BTP) muodossa ja vanhusten toimeentulotukea. Jotta voisit nähdä, tuleeko sinun hakea asuntolisää, eläkevirasto on laatinut nämä nyrkkisäännöt.

 

Asuntokustannus per kuukausi

Nyrkkisääntö tuloille per kuukausi

3 000 kr

15 100 kr ennen veroja

4 000 kr

16 700 kr ennen veroja

5 000 kr

18 300 kr ennen veroja

Muista, että jos tulot tai asuntokustannukset muuttuvat myöhemmin, tällöin voi olla olemassa mahdollisuus saada asuntolisää. Jos tulosi vastaavat sunnilleen taulukossa olevia summia tai ovat niitä pienempiä on mahdollista saada apua laskelman tekemisessä, jotta saat selville, onko aiheellista tehdä hakemus.

https://www.pensionsmyndigheten.se/for-pensionarer/ekonomiskt-stod/beraknabt

Lisätietoja saat eläkevirastosta. Puhelin: 0771–776 776

Maksulliset toimenpiteet


Kotipalvelu

Kotipalveluksi lasketaan henkilökohtaisen hoivan lisäksi myös palvelutoimenpiteet, kuten ostosten tekeminen, siivous, pyykin pesu jne. Maksu peritään siitä päivästä alkaen, jolloin toimenpide käynnistyy, siihen saakka kun päätös lakkaa olemasta voimassa ja se voi enintään olla enimmäistaksa, 2 139 kr per kuukausi. Jos katsot, että et tarvitse enää sinulle myönnettyjä toimenpiteitä, kaikkia tai yksittäisiä, sinun on ilmoitettava tästä välittömästi avuntarpeenkäsittelijällesi. Tämä voi vaikuttaa maksuusi.

Turvahälytin
Maksu on 145 kruunua per henkilö ja kuukausi. Maksu koskee koko kuukautta riippumatta siitä minä päivänä hälytin asennettiin tai milloin kuukauden aikana se palautettiin. Jos maksat maksimitaksan jo kotipalvelusta, hälyttimestä ei peritä lisämaksua.

Lyhytaikaisasuminen
Lyhytaikaisasuminen on tilapäinen toimenpide ja siitä veloitetaan niiltä päiviltä, jolloin lyhytaikaisasumispaikkaa käytettiin. Maksu on 178 kr per vuorokausi, josta 68 kr koskee hoitoa ja hoivaa, niin kutsuttu hoivamaksu, 105 kr per vuorokausi, koskee aterioita. Maksuun sisältyy myös 5 kr maksu vuorokaudessa käyttötarvikkeista. Jos maksat jo maksimitaksan kotipalvelusta hoidosta ja hoivasta, lisämaksua ei peritä siltä ajalta, jonka olet lyhytaikaisasunnossa. Ellei näin ole, aikasi lyhytaikaisasunnossa tarkistetaan ja veloitetaan maksimitaksaa vastaan. Aterioista ja käyttötarvikkeista peritään aina maksu. Lyhytaikaisasunto ei ole vakituinen asunto, eikä siitä peitä vuokraa.

Kunnallinen kotisairaanhoito
Kotisairaanhoitomaksu on 368 kr per täysi kuukausi. Jos maksat jo maksimitaksan ,sinulta ei veloiteta ylimääräistä kotisairaanhoidosta. Myönnetyn kotisairaanhoidon suorittaa kunnan sairaanhoitaja, mutta se on voitu delegoida kotipalveluhenkilöstölle. Maksun periminen alkaa kotisairaanhoitoon kirjaamisen yhteydessä. Sen alkaessa ennen kuukauden 15. päivää peritään koko maksu, 15. päivän jälkeen peritään puoli maksua. Sama koskee kotisairaanhoidon päättymistä.

Saattaminen
Saattaminen voidaan myöntää kertatoimenpiteenä ja se maksaa 313 kr kerralta, se tarkistetaan maksimitaksaa vastaan. Toimenpidettä haetaan avuntarpeenkäsittelijältä.

Ateriat
Asukkailta kunnan hoito- ja dementia-asunnoissa; Solbacken, Källbobacken, Blomsterängen, Björkbacken, Lilla Källbo ja Stora Källbo, peritään ruokatilauksesta 3 200 kruunua. Aterioista päivätoiminta "Knutenissa" peritään 77 kr per päivä. Lyhytaikaisasunnossa aterioista peritään 105 kr per vuorokausi.

Jos sinulla on voimassa oleva ruoka-avustus, voimassa ovat alla mainitut hinnat riippumatta siitä asutko palvelutalossa tai tavallisessa asunnossa. Ruoan toimittamisesta asuntoon ei peritä maksua. Esiintyvissä tapauksissa kustannuksista peritään muita maksuja.


Aamiainen: 19 kr

Kahvi: 8 kr

Lounas: 50 kr

Jälkiruoka: 8 kr

Iltapala: 28 kr


Käyttötarvikkeet
Hoito- ja dementia-asunnossa asuvilta peritään käyttötarvikkeista 156 kr per kuukausi, vaihtoehtoisesti 1/30 per vuorokausi (5 kr) esim. lyhytaikaisasunnossa. Maksu peritään yhdessä muiden maksujen kanssa.

Maksu erityisasunnosta
Niille, joiden asuinpaikka on Solbacken, Blomsterängen, Björkbacken, Stora Källbo, Rubinen, Smaragden, Safiren tai Opalen, laaditaan asumissopimus. Asunnot vaihtelevat ja maksavat 1 311 kr - 2 500 kr per kuukausi ja tämä veloitetaan jälkikäteen yhdessä muiden maksujen kanssa. Asumismaksu peritään siitä päivästä alkaen, jolloin olet hyväksynyt tarjotun paikan ja siihen saakka, kunnes muutat huoneesta. Kun hyväksyt paikan, sinun katsotaan muuttaneen sinne riippumatta siitä, milloin kuukauden kuluessa tämä tapahtuu. Paikka varataan sinulle.

Asumismaksun katkaisupäivä
Jos paikka varataan sinulle ennen kuukauden 15. päivää, peritään koko asumismaksu. Kuukauden 15. päivän jälkeen puoli maksua. Muuton asunnosta tapahtuessa ennen 15. päivää peritään puoli maksua. Kuukauden 15. päivän jälkeen koko maksu.

Vuokra palvelutalossa
Vuokrat vaihtelevat ja lisätietoja annetaan siinä yhteydessä, kun paikkaa erityisasunnossa tarjotaan. Vuokrasopimus laaditaan Surahammarin kunnan kanssa ja vuokra peritään ennakkona.

Kaksinkertaiset asumiskustannukset
Jos joudut erityisasuntoon muuttaessasi maksamaan kaksikertaista vuokraa samalla kun maksat kotipalvelumaksun, voit hakea maksun tasausta. Kunnan harkinta ja tulosi ratkaisevat, onko sinulla tähän oikeus. Sinun on voitava osoittaa, että asuntosi myynti on aloitettu tai että vuokrasopimus on irtisanottu. Erityinen tasaushakemus vaaditaan. Mahdollinen tasaus on voimassa ainoastaan erityisasuntoon muuttamisen yhteydessä. Käänny maksunkäsittelijän puoleen.

Poissaolo – oma pyyntö - sairaala
Ellet halua toimenpiteitä lyhyen ajanjakson aikan, sinun pitää ilmoittaa tästä kotipalveluryhmällesi mahdollisimman pian, kuitenkin viimeistään viisi päivää ennen, jotta voimme keskeyttää toimenpiteesi ja tehdä tarvittavat muutokset päiväsuunnitelmiimme. Maksat taksan mukaisen maksun ensimmäiseltä seitsemältä päivältä, maksu alennetaan päivästä kahdeksan alkaen. Ellet ilmoita poissaolostasi ajoissa tai jos jätät yksittäisiä toimenpiteitä käyttämättä, alennusta ei tehdä. Jos joudut sairaalaan, maksujasi alennetaan päivästä kaksi alkaen. Myös ruokatilauksen ja käyttötarvikkeiden maksuja alennetaan. Kotisairaanhoidon maksu alennetaan puoleen päivästä 15 alkaen poissaolon syystä riippumatta.

Maksujen laskeminen
Maksuja laskettaessa lähtökohtana ovat kokonaisnettotulot. Toisin sanoen laskemme yhteen kaikki tulot ja vähennämme siitä verot. Toimeentulosumma on asumiskustannusten summa (vuokra- asuntoavustus) ja minimisumma. Toimitettuasi tulo- ja vuokratiedot ja me olemme tehneet laskelmat, saat maksupäätöksen, josta näet maksusi.

Seuraavassa on esimerkki maksun laskemisesta yksinäiselle henkilölle, jolla on päivittäisiä toimenpiteitä:

 

Nettotulot kuukaudessa

12 000 kr

Asuntolisä/asuntoavustus per kuukausi

+ 700 kr

Asumiskustannus/vuokra per kuukausi

- 5 012 kr

Minimisumma yksinäiselle per kuukausi

- 5 373 kr

Maksuvara kruunua per kuukausi

= 2 315 kr

Maksu vahvistetaan maksimitaksaksi, 2 139 kr per kuukausi.

Lasku
Maksu peritään kuukausittain jälkikäteen. Lasku tulee noin 15. päivänä ja eräpäivä on kuukauden viimeinen päivä. Voimme tarjota suoraveloitusta. Käänny sitä halutessasi kunnan talousosaston puolen.

Suostumus
Omaisilla ja läheisillä ei ole automaattisesti oikeudellisia valtuuksia toimia edustajanasi ilman suostumustasi. Voit ilmoittaa jonkun muun laskujen ja päätösten vastaanottajaksi, jolloin olet hyväksynyt, että kunta saa keskustella tuloistasi jonkun muun henkilön kanssa. Katso sivu 1 ”Muu laskujen ja päätösten vastaanottaja”.

Jos sinulla on kysymyksiä, käänny ystävällisesti maksunkäsittelijän puoleen. Puhelin: 0220-393 30

Henkilötietojesi turvallinen käsittely
Meidän tarvitsee säilyttää ja käsitellä henkilötietojasi, kuten nimi, henkilönumero, osoite, puhelinnumero, sähköpostiosoite, taloutesi ja esiintyvissä tapauksissa tiedot yhdessä asuvan taloudesta. Teemme tämän täyttääksemme vaatimukset maksujen laskemisen yhteydessä, maksupäätösten laatimisessa, dokumentaatiossa ja maksullisten toimenpiteiden laskutuksessa. Itse antamiesi tietojen lisäksi noudamme tietoja nimestä ja osoitteesta väestörekisteristä. Noudamme tietoja tuloistasi ja mahdollisesta asuntoavustuksesta (BTP) eläkevirastosta ja vaihtoehtoisesti vakuutuskassasta.

Surahammarin hoito- ja hoivayksikössä työskentelemme useiden lainkohtien puitteissa. Joitakin toimintaamme ohjaavia juridisia velvoitteita ja lainkohtia ovat sosiaalipalvelulaki (SoL), laki eräille toimintaesteisille annettavasta tuesta ja palvelusta (LSS), terveyden- ja sairaanhoitolaki (HSL), arkistointilaki ja hallintolaki.

Sovellamme voimassa olevaa henkilötietolainsäädäntöä kaikessa henkilötietojen käsittelyssä. Oikeudellisena perusteena henkilötietojesi käsittelylle ovat lakimääräiset vaatimukset.

Käsittelemämme henkilötietosi annetaan asiamukaisten toimijoiden käyttöön asioiden toimeenpanemiseksi yllä mainittujen lainkohtien puitteissa. Voimme myös luovuttaa henkilötietojasi kolmannelle osapuolelle, esimerkiksi hoidon ja hoivan tarkastuslaitokselle (IVO) ja sosiaalihallitukselle, mikäli olemme lain mukaan tähän velvollisia. Emme sitä vastoin anna tietojasi EU:n ulkopuolella olevaan maahan.

Tietojasi säilytetään toimintajärjestelmissämme niin kauan kun olet ajankohtainen hoito- ja hoivayksikössä. Henkilötiedot, joita käsitellään SoL- ja LSS-lain mukaan , mitätöidään/arkistoidaan 5 vuoden jälkeen siitä, kun olit viimeksi yhteydessä meihin, HSL:n kohdalla voimassa oleva aika on 10 vuotta. Poikkeuksena ovat 5., 15. ja 25. päivänä syntynee henkilöt, joiden tiedot tallennetaan ja arkistoidaan tulevaisuuden tutkimuksia varten.

Henkilötietovastaava on sosiaalilautakunta
Ota yhteyttä meihin, jos haluat saada tiedot, jotka meillä on sinusta vaatiaksesi siirtoa, esittääksesi vastalauseita ja vaatiaksesi oikaisua tai rajoittaaksesi käsittelyä. Tämän voit tehdä ottamalla meihin yhteytä sähköpostitse: kommunen@surahammar.se

Kunnalla on tietosuoja-asiamies, johon voi ottaa yhteyttä soittamalla kunnan puhelinvaihteeseen: 0220–39000 kaikissa henkilötietojesi käsittelyä ja tietosuoja-asetuksen mukaisia oikeuksiasi koskevissa asioissa.

Ota yhteyttä tietosuojan tarkastuslaitokseen, jos sinulla on valittamista henkilötietojesi käsittelystä.

Sidansvarig:

Senast uppdaterad:

Kontakt

Individ- och familjeomsorgen

Köpmangatan 15

Fax
0220-301 24

Postadress
Surahammars kommun
BOX 203
735 23 Surahammar

Öppettider
Måndag och fredag 08:00 - 16:00
Tisdag - torsdag: 08:00 - 14.00

Telefon växel/reception: måndag - fredag 08.00-16.30

Dag före röd dag är det stängt för besök efter 12.00 men växeln går att nå på telefon till och med 15.30.