Vedeldning

Det är viktigt att du som eldar i braskamin eller värmepanna gör det på rätt sätt så att dina grannar inte störs av röken från din eldning. Genom att elda torr ved och med rätt eldningsteknik kan du förebygga problem. Vid felaktig eldning bildas ämnen som kan vara skadliga för människors hälsa och miljön. Tänk på att personer med astma och allergi kan vara extra känsliga.

Tänk på detta när du eldar

  • Elda bara torr och ren ved, aldrig målat eller impregnerat virke eller hushållssopor
  • Kontrollera att elden får tillräckligt med syre
  • Se till att röken är nästan osynlig, vitaktig om det är kallt
  • Ha en god dialog med dina grannar om din eldning

Om du vill installera en värmepanna eller braskamin

För att få installera eller ändra en eldstad behöver du göra en anmälan till kommunens byggkontor Anmälan av eldstad och rökkanal - Surahammars kommun

Om du störs av din grannes eldning

Om du blir störd av din grannes eldning ska du i första hand prata med den som eldar så denne blir medveten om vid vilka förhållanden besvär uppstår. Hjälper inte det kan du kontakta miljökontoret. Om miljökontoret startar ett ärende kommer vi att be dig som störs att föra dagbok så att vi får information om hur ofta och vid vilka tider som eldning sker.

Elda rätt - Naturvårdsverkets broschyr

Naturvårdsverkets vägledning för vedeldning

Surahammar kommuns vedeldningspolicy Pdf, 232 kB. (pdf, 231.6 kB)

Sotning Surahammars kommun

Sidansvarig:

Senast uppdaterad:

Kontakt

Miljökontoret

Besöksadress
Hjulmakarvägen 18, Surahammar

Postadress
Surahammars kommun
Box 203
735 23 Surahammar