IT i undervisningen

Vi vill att barnen tidigt ska få tillgång till den digitala tekniken. I Surahammars kommuns förskolor och skolor arbetar barn och elever, samt pedagogerna med modern digital teknik. På så vis föds ständigt nya arbetssätt.

IT i förskolan

På förskolorna i Surahammars finns surfplattor på varje avdelning. Det används på många förskolor i pedagogiskt syfte där barnen själva får arbeta med dem.

IT i skolan

Digital teknik ger nya arbetssätt som ska göra det lättare för varje elev att nå målen i läroplan och skolplan. Aktiva pedagoger och motiverade elever gör undervisningen både rolig och kreativ. Undervisningen är individanpassad och alla barn och elever ska ha möjlighet att utvecklas utifrån sina egna förutsättningar.

Som elev i Surahammars skolor har du tillgång till dator eller Ipads i ditt arbete som du genomför i skolan. I de lägre åldrarna finns tillgång till Ipads.

I vår lärplattform Shoolsoft kommunicerar elever och pedagoger med varandra. Det är också platsen där du hämtar och lämnar in mycket av ditt studiematerial.

"Framtiden börjar i klassrummet"

Skolan ska rusta barn och elever för ett samhälle där digital kompetens är lika viktig och självklar som att läsa och skriva. Genom att arbeta mer med kreativitet, inspiration och nyfikenhet vill vi öka motivationen hos eleverna.

Sidansvarig:

Senast uppdaterad: