Stödboende, härbärge, boendestöd och urinprovtagning

Stödboende Stationen

Stationen är ett stöd- och motivationsboende i centrala Surahammar för vuxna personer med beroendeproblematik. Det är ett tillfälligt och drogfritt boende med individuellt anpassat stöd som ökar självständighet, boendeförmåga och integrering i samhället.

Hur ansöker jag om insatsen?
Boendet är en stödinsats som kan beviljas från socialtjänsten efter utredning av vuxenhandläggare.

Telefontid
Måndag-fredag kl. 08.00-09.30

Reception
0220-390 40


För mer information om stödboendet kontakta
Avdelningschef
Mats Axelsson
0220-391 62
mats.axelsson@surahammar.se

Härbärget

På härbärget på Stationsvägen 2 har personer som är skrivna i Surahammars kommun möjlighet att söka nattplats. Platsen söker man per natt. Personalen som jobbar avgör om sökande får en plats på härbärget beroende på skötsamhet/påverkan.

Boendestöd

Boendestöd är en stödinsats som kan beviljas från socialtjänsten efter utredning av vuxenhandläggare.

Telefontid
Måndag-fredag kl. 08.00-09.30

Enhetschef
Nadja Brusila
0220-392 72
nadja.brusila@surahammar.se


Boendestödet är inte begränsat till insatser i hemmet, utan omfattar också annat som kan bidra till den enskildes utveckling och förmåga att klara vardagslivet, t.ex. genom att bistå i kontakt med myndigheter, hjälp att hantera vardagsekonomi, att uträtta olika ärenden och hitta meningsfull sysselsättning eller arbete. Boendestödet ska vara flexibelt och kunna utformas efter den enskildes behov. Stödet syftar till att ge den enskilde ett socialt sammanhang och så långt det är möjligt, ett självständigt liv.

Boendestödet får inte utgöra en isolerad insats utan ska, utifrån den enskildes individuella behov, kombineras med andra insatser såsom t.ex. psykiatrisk kontakt, behandling mot beroendeproblematik och/eller sysselsättning. Boendestödjare jobbar enligt MI –motiverade samtal för att stötta till ett nyktert liv och öka personens motivation till att ta ansvar i vardagen. Boendestöd ska inte förväxlas med hemtjänst utan har som syfte att:

  • Stötta personen till att klara ett eget boende.
  • Motivera till att på egen hand klara av att sköta sitt boende, handla och tvätta osv.
  • Hjälp med att bryta isolering.
  • Stöd och motivation vid telefonsamtal, tidsbeställningar, besök hos läkare eller andra myndigheter.
  • Motivation till ett drogfritt liv och söka annat stöd för sitt missbruk vid behov.
  • Stötta till längre nyktra/drogfria perioder samt med stöd bryta återfall.

Urinprovtagning

Beslut om urinprovtagning fattas av vuxenhandläggare

Telefontid
Måndag-fredag kl. 08.00-09.30

Receptionen
0220-390 40

Fattar handläggare beslut om urinprovtagning lämnar handläggare uppdrag till boendestödjare på stödboendet på Stationsvägen som utför urinprovstagningen.

Fasta tider för att lämna urinprov är måndag, onsdag och fredag 9.15-11.00.

Sidansvarig:

Senast uppdaterad: