Medborgarförslag och motioner

Du som bor i Surahammars kommun har rätt att lämna medborgarförslag till kommunfullmäktige. Rättigheten gäller alla som är folkbokförda i kommunen, alltså både barn och vuxna.
Införandet av medborgarförslag är ett led i arbetet att stärka den lokala demokratin.

Så lämnar du in medborgarförslag

Förslaget skall vara skriftligt, undertecknat och försett med namnförtydligande. Det ska också finnas adress till förslagsställaren. Förslaget kan undertecknas av en eller flera invånare men inte av föreningar, organisationer eller andra sammanslutningar. Det är den enskildes delaktighet och inflytande som skall öka.

Ladda ner medborgarförslag dokument. Pdf, 2 MB.

  1. Fyll i dokumentet direkt i webbläsaren.
  2. Skriv ut dokumentet
  3. Skriv under dokumentet
  4. Lämna in dokumentet till kommunhusets reception eller skicka som ett fysiskt brev.

Lämna medborgarförslag

Medborgarförslagen lämnas till kommunhusets receptionen eller skickas som brev. Märk brevet "Medborgarförslag".

Genom att lämna in medborgarförslag godkänner du att vi behandlar personuppgifter enligt GDPR (Dataskyddsförordningen).

Motioner

Kommunfullmäktiges ledamöter får lämna in förslag, så kallade motioner, till fullmäktige.
Dessa bereds sedan av kommunstyrelsen eller annan instans innan fullmäktige tar ställning till vilket svar man skall lämna till den eller de som lämnat in motionen.

Behöver du överklaga ett beslut?

Sidansvarig:

Senast uppdaterad:

Kontakt

Marie Andersson

NÄMNDSEKRETERARE