Kommunstyrelsen

Kommunstyrelsen är kommunens ledande politiska förvaltningsorgan. Kommunstyrelsen är Surahammars kommuns "regering".

Kommunstyrelsen har ansvar för hela kommunens utveckling. Styrelsen leder och samordnar planering och uppföljning av hela kommunens ekonomi och verksamheter.

Kommunstyrelsen ska bereda och lämna förslag i de ärenden som kommunfullmäktige ska fatta beslut i samt ansvara för att kommunfullmäktiges beslut verkställs. Styrelsen fattar även egna beslut inom sitt ansvarsområde.

Kommunstyrelsen, som har 11 ledamöter, är proportionellt sammansatt efter mandatfördelningen i fullmäktige.

Ledamöter

Johanna Olofsson (M), ordförande, 0220-390 30 johanna.olofsson@surahammar.se
Göte Sandin (S), 1:a vice ordförande, 070-873 83 50 gote.sandin@surahammar.se
Beatrice Granlund (S)
Lars-Göran Bärling (KD)
Gunilla Hofferek (C)
Christer Lindvall (M)
Joakim Göransson (S)
Peter Berg (V)
Kent Y Pettersson (SD)
Thony Eriksson (SD)
Jan-Erik Skog (SD)

Ersättare

Conny Öholm (KD)
Ralf Håkans (M)
Inge Larsson (C)
Tomas Mood (M)
Daniel Eriksson (S)
Katarina Hart (S)
Glenn Baringson (S)
Sven Fallgren (SD)
Marina Hedberg (SD)
Kent R Pettersson (SD)
Chris Marlowe (-)

Sidansvarig:

Senast uppdaterad:

Kontakt

Johanna Olofsson

KOMMUNSTYRELSENS ORDFÖRANDE/KOMMUNALRÅD

Ulf Larsson

KOMMUNSEKRETERARE