Kommunstyrelsen

Kommunstyrelsen är kommunens ledande politiska förvaltningsorgan. Kommunstyrelsen är Surahammars kommuns "regering".

Kommunstyrelsen har ansvar för hela kommunens utveckling. Styrelsen leder och samordnar planering och uppföljning av hela kommunens ekonomi och verksamheter.

Kommunstyrelsen ska bereda och lämna förslag i de ärenden som kommunfullmäktige ska fatta beslut i samt ansvara för att kommunfullmäktiges beslut verkställs. Styrelsen fattar även egna beslut inom sitt ansvarsområde.

Kommunstyrelsen, som har 11 ledamöter, är proportionellt sammansatt efter mandatfördelningen i fullmäktige.

Ledamöter

Johanna Olofsson (M), ordförande
Göte Sandin (S), 1:a vice ordförande
Beatrice Granlund (S), ledamot
Lars-Göran Bärling (Kd), ledamot
Gunilla Hofferek (C), ledamot
Christer Lindvall (M), ledamot
Joakim Göransson (S), ledamot
Peter Berg (V), ledamot
Kent Y Pettersson (Sd), ledamot
Thony Eriksson (Sd), ledamot
Jan-Erik Skoog (Sd), ledamot

Ersättare

Conny Öholm (Kd)
Ralf Håkans (M)
Inge Larsson (C)
Tomas Mood (M)
Daniel Eriksson (S)
Katarina Hart (S)
Glenn Baringson (S)
Sven Fallgren (Sd)
Marina Hedberg (Sd)
Kent R Pettersson (Sd)
Chris Marlowe (-)

Sidansvarig:

Senast uppdaterad:

Kontakt

Johanna Olofsson

KOMMUNSTYRELSENS ORDFÖRANDE/KOMMUNALRÅD

Marie Andersson

NÄMNDSEKRETERARE