Avfallshantering och återvinning

På denna sida hittar du information om avfallshantering och återvinning i Surahammars kommun.

VafabMiljö Kommunalförbund

Ansvarar för återvinning och avfallshantering/sophantering i Surahammars kommun.
Länk till VafabMiljö hemsida

Mer information om vad som gäller i just Surahammars kommun

VafabMiljös kommunsida

Återbrukets öppettider

Kontakta VafabMiljö

Ring oss vardagar mellan 08:00-16:00


Telefonnummer
021-39 35 00

E-postadress
kundservice@vafabmiljo.se

Felanmälan vid fulla containrar vid återvinningsstationerna

Gör en felanmälan på denna sida hos VafabMiljö.

Underlätta vid sophämtning vintertid

För att underlätta för sophämtningen under vinterperioden bör ni som fastighetsägare tänka på att det är väl snöröjt och sandat när sopbilen kommer.

Se till att det är fritt från hinder som staket, grindstolpar, postlådor, häckar, lågt hängande grenar med mera vid kärlet.

Det ska finnas ett fritt utrymme runt kärlet på ca 0,5-1,0 m.

Tack för hjälpen!
VafabMiljö Kommunalförbund

Sidansvarig:

Senast uppdaterad:

Kontakt

VafabMiljö

VafabMiljö Kommunalförbund, Returvägen 20, 721 37 Västerås