Information om Stavtorpet etapp 6.

Översiktskarta för nybyggnation på Stavtorpet Surahammar

Ta del av information om vad som händer på nya Stavtorpsområdet, Stavtorpet etapp 6.

Stavtorpet etapp 6

Intresset för att möjliggöra ytterligare bostadstomter i Surahammars tätort har aktualiserat genomförande av en äldre detaljplan.

Bostadsområdet Stavtorpet etapp 6 är under utveckling och nu i juni inleds granskningsskedet av ändringen av detaljplan för området. Samtidigt förbereds området och därför har skogen röjts för att underlätta nästa steg.

Ta gärna del av utvecklingsidéerna via ”pågående detaljplaner”.