Fortsatt bra företagsklimat i Surahammars kommun

Surahammars kommun får fortsatt fina betyg när Svenskt Näringsliv presenterar sin mätning av företagsklimatet i Sveriges 290 kommuner. I årets resultat får Surahammars kommun ett sammanfattande omdöme på 3,8. Det är en ökning jämfört med förra årets toppnotering som visar att Surahammars goda arbete fortsätter att ge resultat.

Varje år får företagare i Sverige möjlighet att bedöma företagsklimatet i den egna kommunen genom att besvara en enkät. Resultatet från undersökningen, tillsammans med en statistikdel, utgör underlaget för den nationella rankingen av företagsklimatet som Svenskt Näringsliv sammanställer. Hela rankingen presenteras på hösten men under tisdagen presenterades resultatet från enkätundersökningen. I år har Surahammar förbättrat sitt sammanfattande omdöme från 3,7 till 3,8. Det innebär att den positiva trenden från förra året, när kommunen gjorde sitt bästa resultat någonsin, håller i sig.

Vi är jätteglada att Surahammars kommun får ett så fint sammanfattande betyg för företagsklimatet. Vi arbetar långsiktigt och metodiskt och det här är verkligen ett kvitto på att vi är på rätt väg. Företagens åsikter och behov är grundläggande för vårt dagliga arbete och vi strävar ständigt efter att hitta lösningar som kan stötta vårt lokala näringsliv, säger näringslivschef Maria Granberg.

Bild på Maria Granberg, näringslivschef i Surahammars kommun

Maria Granberg, näringslivschef i Surahammars kommun

Förutom det sammanfattande omdömet får Surahammar bättre betyg i alla delfrågor utom två. Bäst betyg ger företagen till Påverkan brottslighet/otrygghet, Information till företagen samt Kommunens service och bemötande.

Kommunstyrelsens ordförande Johanna Olofsson (M) tycker att det är glädjande att se resultat på det långsiktiga arbetet med att stärka relationerna med näringslivet i kommunen.

Ett bra företagsklimat är jätteviktigt för oss i Surahammar kommun. Det går bra för många företag i vår kommun och det här resultatet visar att vår kommun är en riktigt bra plats att driva företag på. Här är alla är med och bidrar till fortsatt utveckling, säger Johanna Olofsson.

Bild på kommunalrådet, johanna olofsson

Johanna Olofsson, kommunalråd i Surahammars kommun

Förbättringsområden framåt

Samtidigt som det har skett en ökning i de flesta delfrågor finns det två frågor i årets undersökning där betygen från företagarna har sjunkit. Det gäller konkurrens från kommunens verksamheter och Vägnät, tåg- och flygförbindelser. Även om resultatet går åt rätt håll ger företagen också lägre betyg gällande Tillgång till relevant kompetens och skolans kontakter med det lokala näringslivet. Näringslivschef Maria Granberg ser fram emot kommunens arbete med fortsatt utvecklingen inom dessa områden i nära dialog med näringslivet.

Vi försöker alltid utveckla dialogen med företagarna i kommunen och vi upplever att det är i nära samverkan som vi får de bästa resultaten. Våra företagsbesök och dialogmöten som företagarfrukostar är två exempel på bra sätt att hålla en tät kontakt med kommunens viktiga företag och arbetsgivare.

Utdrag ur undersökningen

 

  • Varje år mäter Svenskt Näringsliv drygt 30 000 företags upplevelser av att driva företag i sina respektive kommuner. Svaren från enkäten ger en bild av hur företagsklimatet uppfattas av företagen.
  • Dessa räknas samman med fem statistikfaktorer till en ranking som gör det möjligt att jämföra Sveriges 290 kommuner.
  • I Surahammar besvarade 81 företag enkäten, vilket ger en svarsfrekvens på 48 procent. Läs mer om Svenskt Näringslivs undersökningsmetod här.
Bild på enkätfrågor

Bild på enkätfrågor

Bild på sammanfattade omdöme för surahammars kommun

Sammanfattade omdöme

Mer information

Maria Granberg, näringslivschef,
maria.granberg@surahammar.se,
0220-390 61

Johanna Olofsson (M), kommunstyrelsens ordförande, johanna.olofsson@surahammar.se,
0220-390 30