Sandsopning 2024

Det börjar bli dags för sandupptagning.

Efter påsk börjas det på trottoarerna i Surahammar och vecka 17 börjas det på gatorna.

Passa på att sopa ut sanden från murar och staket. Sopa dock inte ihop sanden i högar. Högar med löv och grenar kommer inte att sopas upp utan bör lämnas på Återbruket.

Information till fastighetsägare

Se till att grenar och kvistar från träd och buskar inte hänger ut över gator, trottoarer och gång-och cykelvägar.