Sommartidtabeller -Busslinjerna 82, 130 och 514

Text med bild på buss

Nya tidtabeller från och med 17 juni 2024.

Linje 82

Se busstidtabell Pdf, 95 kB. (17 juni - 18 augusti 2024).

Linje 130

Se busstidtabell Pdf, 105 kB. (17 juni - 18 augusti 2024).

Linje 514

Se busstidtabell Pdf, 113 kB. (17 juni - 18 augusti 2024).