Surahammars kommun gör den näst största ökningen i Sverige i Svenskt Näringslivs enkätundersökning

Vår fina kommun gör den näst största ökningen i Sverige i Svenskt Näringslivs enkätundersökning av företagsklimatet.

Bild visar statistik på Surahammars företagsklimat i jämförelse med resten av Sverige

Bild visar statistik på Surahammars företagsklimat i jämförelse med resten av Sverige

I Svenskt Näringslivs årliga enkätundersökning av det lokala företagsklimatet så ökar Surahammar sitt resultat kraftigt. Surahammars kommun landar på ett sammanfattande omdöme på 3,65 som gör att Surahammar är den kommun i Sverige som gör den näst största ökningen från föregående år i det sammanfattande omdömet.

– Det här resultatet är ett jättebra underlag för fortsatt dialog med våra lokala företagare. Det ska bli roligt att fortsätta utveckla företagsklimatet och ett gott företagsklimat är verkligen något som vi skapar tillsammans. Vår målsättning är självklart att skapa goda möjligheter för befintliga företag att växa och må bra samtidigt som vi främjar för fler företag att starta verksamhet här i vår kommun.

Enligt enkätsvaren så menar företagarna i kommunen att dialogen mellan företagen och kommunens beslutsfattare blivit mycket bättre, samt att kommunens information mot företagen stärkts. Detta är någonting som Maria och hennes kollegor jobbat hårt med.

– Vi försöker alltid att utveckla våra kommunikationsvägar till företagarna i kommunen men vi upplever att våra månatliga företagsfrukostar och företagsbesök tillsammans med både politik och tjänstepersoner är de två absolut bästa sätten att hålla en tät kontakt med företagen i kommunen.

Kommunstyrelsens ordförande i Surahammar, Johanna Olofsson (M), tycker att det är glädjande att se resultat på det långsiktiga arbetet med att stärka relationerna med näringslivet i kommunen.