Sök med narkotikahund på arbetscenter

Hund med förare söker efter droger på arbetscenter

Den 16 mars utfördes narkotikahund sök i arbetscenters lokaler.

Alla gemensamma ytor som toaletter, omklädningsrum och personalutrymmen har blivit genomsökta av narkotikahunden. Narkotikasöken sker i brottsförebyggande syfte och är en del i arbetet för en trygg och säker arbetsmiljö. Sökningen sker efter arbetstid och på initiativ av chef för verksamheten eller säkerhetsenheten i Surahammars kommun.

Surahammars kommun har upphandlat tjänsten narkotikasökhund i samband med nytt väktaravtal och kan därför göra fler sök med narkotikahund i samma eller andra kommunala lokaler samt på andra tider.

Inga droger hittades.

Om det finns några frågor eller funderingar hänvisas dessa till chef för arbetsmarknadsenheten Bengt Eriksson.