#enveckafrifrånvåld

Alla veckor borde självklart vara fria från våld, men så ser tyvärr inte verkligheten ut. Mellan den 21 och 27 november (vecka 47) pågår därför kampanjen “En vecka fri från våld” som handlar om mäns våld mot kvinnor. Syftet är att uppmärksamma det problematiska våldet och hur vi kan förebygga det.

Se programmet här i pdf-format. Pdf, 717 kB.

Läs veckans program på Länsstyrelsens hemsida.

Begreppet mäns våld mot kvinnor är ett paraplybegrepp som innefattar våld i nära relationer, hedersrelaterat våld och förtryck samt prostitution och människohandel. Under den nationella kampanjveckan arbetar länsstyrelser, kommuner, civilsamhälle, myndigheter och regioner tillsammans för att uppmärksamma och sprida kunskap om mäns våld mot kvinnor.

Orange Day

Den 25 november infaller även Orange Day som är den internationella dagen för avskaffandet av mäns våld mot kvinnor. UN Women uppmanar alla att under dagen manifestera mot mäns våld genom att klä sig i något orange, lysa upp byggnader i orange eller på annat sätt uppmärksamma dagen genom färgen orange. Många aktörer och personer väljer också att uppmärksamma Orange Day under hela vecka 47 på detta sätt.
UN Women Sverige Orange Day - UN Women Sverige

Om ”En vecka fri från våld”

Sverige har sedan 2017 en 10-årig nationell strategi för att förebygga och bekämpa mäns våld mot kvinnor. Strategin betonar särskilt behovet av ett utökat och verkningsfullt förebyggande arbete och mäns delaktighet i arbetet.

De senaste sex åren har civilsamhälle, myndigheter, regioner, landsting och kommuner gått samman i den gemensamma kampanjen En vecka fri från våld. Syftet med veckan är att uppmärksamma det våldsförebyggande arbetet och inspirera till lokal och regional aktivitet och samverkan för att på så sätt driva utvecklingen framåt. Under veckan arrangeras seminarier, nätverksträffar, filmvisningar och lanseringar med mera.

En vecka fri från våld leds av organisationerna Män för jämställdhet och Unizon och stöds av Sveriges Kommuner och Regioner, Jämställdhetsmyndigheten och Länsstyrelserna.