Kokningsföreläggandet har upphört i Norrbyområdet, Ramnäs

Kokningsföreläggandet har idag, 16/11, upphört i Norrbyområdet, Ramnäs. Det går utmärkt att använda vattnet som vanligt.