Markanvisningstävling Norrby 2:5 i Ramnäs Surahammars kommun,
Västmanlands län.

Härmed inbjuds ni till deltagande i markanvisningstävling på del av fastigheten Norrby 2:5, ett område med kvartersmark för bostad på 17.400 kvm.

Sista dag för inlämnande av anbud: 15 november 2022.

Syfte och bakgrund

Inriktningen för markanvisningen avseende Norrby 2:5 är bostäder med fri upplåtelseform, i första hand radhus och villor men även flerbostadshus är av intresse. Bostäderna ska vara för permanentboende.

Kontakt, kompletterande information och frågor & svar

Kompletterande frågor ställs till kommunchef Fredrik Cederblom

E-post: fredrik.cederblom@surahammar.se
Telefon: 073-910 32 79

Frågor och svar som är av relevans för anbudsprocessen kommer delges till de anbudslämnare som har anmält intresse enligt principen om likabehandling.

Vid önskemål om platsbesök kontaktas

fredrik.cederblom@surahammar.se

Anmälan om intresse och inlämning av anbud

Intresseanmälan och anbud skickas till:
Surahammars kommun
att. Fredrik Cederblom
Box 203
735 23 Surahammar

Observera!

Märk anbudet och försändelser i övrigt med
”Markanvisning Norrby 2:5 i Ramnäs”.