Tobaksfria nikotinprodukter

Från och med 1 augusti 2022 regleras tobaksfria nikotinprodukter genom lagen (2022:1257) om tobaksfria nikotinprodukter.

Lagen innehåller bestämmelser om produktanmälan, produktkrav, försäljning och marknadsföring av tobaksfria nikotinprodukter

En tobaksfri nikotinprodukt är en produkt utan tobak men som innehåller nikotin, oftast kallat "vitt snus".

Lagen innebär att det införs en 18 årsgräns för köp av produkten och krav på att försäljningsstället kontrollerar köparens ålder. På försäljningsstället ska det även finnas tydlig information om förbudet mot att sälja tobaksfria nikotinprodukter till den som inte fyllt 18 år.

Försäljning måste anmälas till kommunen

Innan du börjar sälja tobaksfria nikotinprodukter måste du göra en anmälan till kommunen. Du ska också ha ett program för egenkontroll, och se till att din personal känner till reglerna. En anmälan ska göras även om du i dagsläget har tillstånd att sälja andra tobaksprodukter.

Anmälningsavgift

Kommunen tar ut en avgift för handläggning och tillsyn av tobaksfria nikotinprodukter. Eftersom lagstiftningen är helt ny är avgiften ännu inte bestämd.

Anmälan om försäljning av tobaksfria nikotinprodukter hittar du här Pdf, 207 kB.