Åtgärder som träder i kraft 23 december

Flera nya åtgärder vidtas den 23 december när smittspridningen väntas öka.

Åtgärder som träder i kraft 23 december

 • Alla som kan bör jobba hemifrån
 • Alla bör undvika miljöer med trängsel
 • 10 kvadratmeter per person i mässor, handelsplatser samt platser för kultur- och fritidsverksamheter gäller
 • Bara sittande gäster tillåts på serveringsställen och avstånd mellan olika sällskap krävs
 • Smittskyddsåtgärder rekommenderas inom vuxenutbildning, men närundervisning är fortsatt huvudregeln
 • Vid allmänna sammankomster och offentliga tillställningar tillåts bara sittande gäster om fler än 20 personer närvarar, oavsett vaccinationsbevis
 • Utan vaccinationsbevis ställs även krav på avstånd mellan sällskap samt ett maxantal på 500 gäster
 • Vid tillställningar med fler än 500 deltagare krävs vaccinationsbevis samt en maxstorlek på 8 personer per sällskap.

Åtgärder som träder i kraft på julafton

 • Platsbokning blir obligatoriskt för vissa tåg och bussar
 • Maxtak på 50 deltagare i lokaler och vid privata sammankomster
 • Krav på negativt PCR-test för inresa till Sverige.

Mer information om spridning och scenarion

Läs mer på Folkhälsomyndighetens webbplats