Bredbandsenkät - Digital uppkoppling och användning

Vi vill gärna veta hur du upplever att ditt bredband och internet fungerar.

Undersökningen tar några minuter att genomföra och du är anonym.

Länk till undersökning borttagen då undersökningen nu är avslutad. Vi tacker för alla svar vi fått in.

Region Västmanland arbetar för att du som bor i regionen ska ha tillgång till en bra bredbandsuppkoppling.