Nu kan du snart ansöka om bygglov via vår e-tjänst!

För att göra det enklare att ansöka om bygglov lanserar vi snart kommunens e-tjänst för bygglov, anmälan, förhandsbesked och strandskyddsdispens.

Kommunens nya e-tjänst

Via kommunens nya e-tjänst kommer du kunna utföra och följa dina ärenden helt digitalt. E-tjänsten riktar sig både till privatpersoner som företagare.

I e-tjänsten kan du bland annat ansöka om bygglov, ansöka om förhandsbesked, strandskyddsdispens eller göra en anmälan för det som inte kräver lov, till exempel installera en eldstad.

"Mina sidor"

I e-tjänsten finns även ”Mina sidor” där du kan följa dina pågående ärenden eller göra kompletteringar. All kommunikation med handläggaren från Surahammars kommun kommer att ske på ”Mina sidor” och när något nytt har hänt i ditt ärende kommer du att få avisering via e-post eller SMS.

Användning av e-tjänst

Mobilt bank-id krävs för att du ska kunna använda dig och identifiera dig på ett säkert sätt av tjänsten.