Nyckelfritt i hemtjänst, hemsjukvård och servicehus

Med ett digitalt låssystem blir hemtjänstens nyckelhantering enkel. Med ett effektivt låssystem får personal, tid och resurser till att öka kvaliteten i omsorgen.

Hemtjänsten i Surahammars kommun har i många år jobbat för att skapa en tryggare nyckelhantering. Det har kikats på många olika lösningar genom åren och har nu bestämt sig, efter upphandling av system, att Swedlock AB ska installera ett nyckelfritt system.

Idag behöver hemtjänsten i Surahammars kommun hålla koll på hundratals nycklar.

Snabbare insatser & tryggare kunder

  • Vid larm kan den personal som befinner sig geografiskt närmast åka direkt till den kund som utlöst larmet utan att hämta nyckel på annan plats.
  • Personal använder en och samma digitala nyckel till samtliga lås. Den laddas med relevanta behörigheter för varje arbetspass och fungerar bara under passet.

Vinster för såväl personal som boende

  • Mindre stress för personal
  • Mindre körsträckor, mindre miljöpåverkan
  • Ökad trygghet för kunder och boende
  • Räddningstjänsten Mälardalen har som mål inom kort framtid att nyttja samma system.

Installation

Installation av nyckelfria hem och servicehus kommer att påbörjas idag den 4 oktober 2021 och pågå i cirka en månad.

Montering utförs av Swedlock AB. Hemtjänsten kommer som en extra säkerhet att behålla en fysisk nyckel till larmtagarna, tills det nya digitala låssystemet är väl beprövat.

Information har gått ut till fastighetsägare och berörda inom hemtjänsten i Surahammars kommun.

För mer information om ”Nyckelfritt inom Hemtjänsten”, kontakta:


Ann Eriksson, Områdeschef Äldreomsorg

Telefon: 0220-39398
E-post: ann.eriksson@surahammar.se

Helena Karlsson, Områdeschef Äldreomsorg
Telefon: 0220-39224
E-post: helena.karlsson@surahammar.se