Anhörigdagen 6 oktober 2021

En internationellt uppmärksammad dag!

Vem är anhörig?
Stödjer du eller hjälper du någon i din närhet?

Anhörigas rättigheter - Ett samhällsintresse!

Idag ger 1,3 miljoner anhöriga omsorg till en medmänniska
45 procent av samtalen till Anhöriglinjen rör psykisk ohälsa.

  • De flesta anhöriga är kvinnor i yrkesverksam ålder.
  • 140 000 anhöriga tvingas gå ner i arbetstid eller säga upp sig.
  • 183 miljarder sparar anhörigas omsorg samhället varje år.
  • Kommunerna måste enligt lag erbjuda stöd till anhöriga.
  • Anhöriga står för 75 procent av all omsorg som utförs i hemmet.
  • Anhöriga står för 80 procent av all vård som utförs i Europa.

Information från Anhörigas Riksförbund

Läs mer om Anhörigdagen via denna länk