Invigning av Nya Källbogården 17/9 klockan 13.00

Alla intresserade är välkomna till invigningen!

Kommunalråd Johanna Olofsson och ordförande i Socialnämnden Inge Larsson kommer att hålla i invigningen.

Nya Källbogården står nu klart att invigas

Datum: 17 september
Tid: 13.00
Adress: Hjulmakarvägen 35

käll

Öppet hus efter invigning till och med 15.00


Hjärtligt välkomna!
Socialnämnden i Surahammars kommun

Mer information omkring Nya Källbogården

Ett modernt äldreboende

Sedan några år tillbaka har planering och arbete pågått med tillbyggnad av Källbogårdens äldreboende. Det blir ett modernt äldreboende med elektriskt höj- och sänkbara toaletter, en fin atriumgård som skapar mycket ljus och rymd samt stora balkonger.

Boendeenheter på 2000 kvadratmeter

Byggnaden består av fyra boendeenheter med 10 platser på varje enhet, totalt 40 platser. Platserna är fördelade enligt följande; två gruppboenden för personer med demensdiagnos, ett vårdboende och en tvåspråkig enhet med inriktning mot finska.

På varje enhet finns möjlighet till ett parboende. En del personer som bor på nuvarande Källbogården kommer att erbjudas plats eftersom vissa omoderna enheter i befintligt Källbo kommer att stängas ned.

Ansvariga områdeschefer kommer att kontakta de personer som behöver flytta när det blir aktuellt.

Atriumgård & balkong

Utmärkande för byggnaden är atriumgården med oval balkong på plan tre varifrån man kan antingen titta ner på den gemensamma ytan på markplan eller upp mot skyn genom den stora glaslanterinen i takhöjd.

Byggnation 2019-2021

Byggnationen startade i maj 2019 och står nu i september 2021 klart för inflyttning.

Byggnaden innehåller en hel del tekniska lösningar som ska underlätta för personalen att arbeta.

Lägenheterna innehåller både pentry och rymliga badrum. Det finns gemensamma ytor där de boende kan vistas med nära tillgång till personal.

Tillgänglighet och automatiska dörröppnare för boende med nedsatt rörelseförmåga. Kulörer som gör det lätt att orientera sig i byggnaden.