Tillsammansveckan!

10-14 oktober 2021. Sätt ett par kryss i kalendern.

Tillsammansveckan fortsätter digitalt!

Under 5 dagar uppmärksammas psykisk hälsa genom digitala föreläsningar som sänds från Studieförbundet Vuxenskolan Västmanland.

Detta år anordnas Tillsammansveckan digitalt på grund av pandemin.


Lyssna mellan 10-14 oktober.

Lyssna på föreläsare genom att gå in på SVV Facebooksida(Studieförbundet Vuxenskolan Västmanland)

Genom Tillsammansveckan riktar vi uppmärksamheten mot att vi alla har en psykisk hälsa att ta hand om. Vi skapar genom föreläsningar en känsla av trygghet att ”våga fråga” och ”våga prata” om hur vi mår på insidan. Syftet är att tillsammans fortsätta vår resa att nå ut brett med information och kunskap som öppnar upp klimatet kring psykisk (o)hälsa.

Veckan riktar sig till allmänheten med fokus på unga, personal inom vård och omsorg, politiker och till personer med egen erfarenhet av psykisk ohälsa och deras anhöriga och består av främjande, förebyggande och stödjande föreläsningar.

Vårt mål är även att anordna en uppföljning av det som händer under Tillsammansveckan i form av kurser/cirklar, workshops, samtal- och stödgrupper för att fånga upp det intresse och de behov som finns.

Tillsammansveckan arrangeras i år av

Attention Västerås, Balans Västmanland, Hjärnkoll Västmanland, NSPH Västmanland, Studieförbundet Vuxenskolan Västmanland, Västerås Anhörigstöd och medfinansieras av Frisk och Fri Västerås, länets kommuner, Länsstyrelsen Västmanland, Norra Västmanlands Samordningsförbund, Region Västmanland, RSMH
Västmanland, Samordningsförbundet Västerås, Samordningsförbundet Västra Mälardalen och Ångestsyndromssällskapet Västmanland.

Tillsammansveckor har tidigare anordnats 2017, 2018, 2019 och 2020.