Sommarlovsaktiviteter för barn och ungdomar

Sommarlovsprogrammet är här!

Nu börjar sommarlovet och Surahammars kommun, tillsammans med andra samarbetspartner, erbjuder kostnadsfria sommarlovsaktiviteter för kommunens barn och ungdomar. Här hittar du årets program.