Ryktesspridning om covid- 19-vaccination

Missinformation, desinformation och ryktesspridning om covid- 19-vaccination i den svenska informationsmiljön.

MSB har tillsammans med Folkhälsomyndigheten, Läkemedelsverket och Socialstyrelsen fått i uppdrag att löpande följa missinformation, desinformation och ryktesspridning om covid-19-vaccination i den svenska informationsmiljön. Veckorapporten utgör en del i arbetet med detta regeringsuppdrag.

Syftet är att belysa narrativ som kan påverka allmänheten i frågor som rör vaccin och vaccinering.

Rapporten riktar sig främst till kommunikatörer inom offentlig förvaltning som arbetar med informationsinsatser avseende covid-19-vaccination.