Nya Källbogårdens äldreboende

Nya Källbo

Information om Källbogårdens äldreboende

Sedan några år tillbaka har planering och arbete pågått med tillbyggnad av Källbogårdens äldreboende. Det blir ett modernt äldreboende med elektriskt höj- och sänkbara toaletter, en fin atriumgård som skapar mycket ljus och rymd samt stora balkonger.

Projektet börjar nu att närma sig slutet. Byggarbetet inomhus är nästan klart och markarbetet har påbörjats. Verksamheten kommer att börja inreda lokalerna när de får tillgång till byggnaden, vilket kommer att ske i början på sommaren.

Byggnaden består av fyra boendeenheter med 10 platser på varje enhet, totalt 40 platser. Platserna är fördelade enligt följande; två gruppboenden för personer med demensdiagnos, ett vårdboende och en tvåspråkig enhet med inriktning mot finska.

På varje enhet finns möjlighet till ett parboende. Inflyttning i byggnaden planeras till september 2021. En del personer som bor på nuvarande Källbogården kommer att erbjudas plats eftersom vissa omoderna enheter i befintligt Källbo kommer att stängas ned.

Ansvariga områdeschefer kommer att kontakta de personer som behöver flytta när det blir aktuellt. Det kommer att hållas Öppet hus för allmänheten innan inflyttning. Särskild information om detta kommer senare.