Uppdaterat läge i Surahammars kommun v.15

v.15

Uppdaterad information gällande smittspridningen i Surahammars kommun.

Region Västmanland sammanställer läget gällande covid-19 fall och Surahammars kommun får ta del av den sammanställningen och informationen en vecka senare.

Se uppdaterad bild v.15