Kommunala anläggningar öppnar upp

fd

Kommunens idrottsföreningar kommer att kunna återuppta sina träningar.

Surahammars kommun för en kontinuerlig dialog med Länsstyrelsen och smittskydd.

Efter samverkansmöte har Surahammars kommun beslutat följande:

Att återigen öppna upp de kommunala anläggningarna. Kommunens idrottsföreningar kommer att kunna återuppta sina träningar, för vuxna gäller endast utomhusträning. Ungdomar födda 2002 och senare får träna både inomhus och utomhus. Allt ska ske under säkra förhållanden och Idrottsföreningar ska i övrigt vidta lämpliga åtgärder för att förebygga spridning av COVID-19.

  • Håller avstånd tillvarandra
  • Inte delar utrustning med varandra
  • När det är möjligt genomför aktiviteten utomhus
  • Res till och från aktiviteten individuellt
  • Utför aktiviteten i mindre grupper

Tävlingar, läger, cuper samt matcher är EJ tillåtna på kommunala anläggningar tills vidare.

Omklädningsrummen kommer att förbli stängda tills vidare.

Vid brist av försiktighet gällande restriktionerna eller en ökad smittspridning i kommunen kan nytt beslut fattas.

Fortsatt gäller Folkhälsomyndigheternas rekommendationer. Folkhälsomyndighetens hemsida